Česká spořitelna: Proč migrovat 650 poboček do virtuálního prostředí

Česká spořitelna: Proč migrovat 650 poboček do virtuálního prostředí

VÝCHOZÍ STAV Česká spořitelna se rozhodla zásadně změnit svou firemní kulturu s cílem více se přiblížit zákazníkovi a důsledně využívat všech obchodních příležitostí. Od přerodu ve flexibilní workplace se do budoucna očekávala podpora byznysu a maximální mobilita zaměstnanců banky. Projekt se měl opírat o mimořádné zkušenosti společnosti ORBIT jakožto generálního dodavatele. VÝSLEDNÝ STAV Projekt virtualizace koncového bodu České spořitelny…

Erste Group: Jak outsourcovat správu licencí pro 15 entit a 8 zemí

Erste Group: Jak outsourcovat správu licencí pro 15 entit a 8 zemí

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Bankovní skupina Erste Group pořizuje obrovské množství licencí technologie VMware. Řízení jejich nákupu je administrativně náročné a klade vysoké nároky na perfektní znalost licenční politiky výrobce. Společnost proto již před dvěma lety vyhlásila výběrové řízení na centrální dodávku technologií VMware, v níž zvítězil ORBIT, který poté uspěl i se záměrem uzavřít s dodavatelem korporátní smlouvu…