Compliance a Governance

Provedeme vás nepřehledným světem regulací a předpisů (nejen) v cloudovém světě

Ve světě plném regulací a rizik je klíčové udržovat zákonnou integritu. Naše služby v oblasti cloud compliance nejsou pouze o splnění požadavků, ale o poskytování klidu a jistoty. Získáte nejen ochranu před právními a finančními riziky, ale také klíčový konkurenční náskok a schopnost přizpůsobit se v dynamickém prostředí.


KLÍČOVÉ COMPLIANCE A GOVERNANCE SLUŽBY

COMPLIANCE PORADENSTVÍ

 • Cloudové technologie na finančním trhu – EBA, EIOPA, …
 • Ochrana osobních údajů, GDPR, přenos dat EU–US
 • Zkušenosti s mezinárodními poskytovateli cloudových služeb (Microsoft, Amazon, Google, Oracle)
 • Znalost compliance produktů u poskytovatelů služeb
 • Vypracování komplexní analýzy rizik pro cloudové produkty
 • Zmapování a optimalizace procesů pro cloudové a outsourcingové projekty

Poradíme vám s každou oblastí cloud compliance

OUTSOURCINGOVÁ STUDIE

 • Dokumentace propojující všechny nezbytné informace pro naplnění požadavků regulátorů (ČNB, ÚOOÚ a NÚKIB)
 • Analýza právního prostředí, regulací a smluvních vztahů
 • Riziková analýza dle mezinárodních standardů (Basel II/Solvency II, ISO aj.)
 • Architektura řešení a dopady do provozu, řízení a bezpečnosti
 • Klasifikace a ochrana dat, GDPR, regulatorní požadavky
 • Plány kontinuity a obnovy, exit scénáře

Pomůžeme vám vytvořit dokumentaci pro naplnění požadavků regulátorů

CLOUD COMPLIANCE FRAMEWORK

 • Dokumentační a procesní nastavení pro snadnou adopci cloudu
 • Opakovatelnost a snížení duplicity
 • Snížení nákladové, časové a kapacitní náročnosti
 • Správné nastavení governance cloudu
 • Kategorizace projektů (kritický outsourcing, nákup služeb třetích stran)
 • Standardizace procesu a dokumentace na zvyšující se počet projektů

Pomůžeme vám začlenit cloud do procesů společnosti

DORA (Digital resilience)

 • Vyhodnocení připravenosti a roadmapa odolnosti DORA podle maturity
 • Řešení od interní dokumentace po technickou implementaci
 • GAP analýza souladu s rámcem nařízení včetně RTS
 • Doporučení a návrh postupu k dosažení požadované odolnosti v oblastech dokumentace i technologií, metodik i politik
 • Opatření pro jednotlivé oblasti a související procesy (od řízení rizik přes kontinuity, zálohování a kapacitní plánování až po aplikace, infrastrukturu a bezpečnost) 


Posílíme vaši digitální odolnost – dokumentačně i technicky

Během vaší jedinečné CLOUD JOURNEY: 

 • porozumíte rizikům spojeným s cloudovým prostředím, poskytovateli a smlouvami
 • získáte dokumentaci cloudových projektů pro naplnění požadavků regulátorů
 • začleníte procesy governance a compliance cloudu do firemních pravidel
 • posílíte digitální odolnost firemních technologií, aplikací a procesů
 • získáte podklady pro stanovení cloudové strategie a roadmapy
 • osvojíte si „best practices“ komunikace s regulátory

Další služby v rámci CLOUD JOURNEY 

Chcete se o cloudu dozvědět víc? Začtěte se do naší Encyklopedie cloudu.

NAŠE specializace

Finanční
instituce

Kontinuita
řízení

Bezpečnost
dat

DORA
dig. odolnost

AI

COMPLIANCE A GOVERNANCE tým a Kvalifikace

Náš tým je vzácnou směsicí IT/cloudových znalostí a bizarního nadšení z výzev v oblasti regulace, ochrany dat, operačních rizik a povinností spojených s cloudem, a to v mnoha evropských zemích.“

Lenka Lipová, Senior Compliance Consultant @ ORBIT

Ve světě regulací a předpisů se vyznáme 

 • Známe přední cloudové poskytovatele AWS, Microsoft AzureMicrosoft 365, GCP nebo Oracle.
 • Máme zkušenosti s mapováním národních bankovních/právních předpisů na konkrétní normy a dokumenty i na konkrétní technická řešení.
 • Jsme autory několika cloudových strategií pro bankovní a pojišťovací společnosti střední a východní Evropy.
 • Máme za sebou řadu úspěšných strategických cloud compliance a governance projektů s mezinárodním přesahem.

Reference

realizovaných cloud
compliance projektů
prostudovaných stran
regulatorních systémů
osvojených regulatorních systémů v EU/nonEU
znalost zvyklostí
dohledových orgánů

VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI S CLOUDOVÝMI PROJEKTY

PROVEDEME VÁS REGULACEMI, PŘEDPISY A DOPORUČENÍMI NAPŘÍČ CLOUD COMPLIANCE A GOVERNANCE

Dalo by se říci, že jsme příkladem bizarního nadšení pro tvorbu analýz, povinné dokumentace a přípravu zákazníků na komunikaci s regulátory. Vidíme totiž smysl v pomoci regulovaným subjektům s plněním norem a zákonů týkajících se AI, kyberbezpečnosti, ochrany osobních údajů a řízení rizik v cloudovém prostředí. Rádi pomůžeme i vám.

Marian Vohanka | ORBIT
Marian Vohanka

Key Account Manager
marian.vohanka@orbit.cz
+420 603 747 820

NÁŠ TÝM CLOUDOVÝCH ODBORNÍKŮ VÁS PODPOŘÍ
NA KAŽDÉM KROKU CESTY DO CLOUDU