Příběh ORBIT

Více než tři dekády získávání zkušeností, posilování důvěry a formování výjimečné DNA

Založení v Novém Jičíně | 1991

 • Co sledovali otcové-zakladatelé s názvem ORBIT, když firmu po revoluci zakládali? ORB jako iniciály zakladatelů a IT jako informační technologie? Nebo OR jako příkaz programovacího jazyka a BIT jako jednotka informace?

  „Bé“ je správně.

  Živnost „IT služby“ však ORBIT při svém vzniku do vínku dostal. Od té doby prošel čtyřmi etapami budování technologického a projektového know-how, během nichž se formovala jeho unikátní DNA

1. etapa: Virtualizace PC | 1995 až současnost

 • Příběh ORBIT dostal spád díky perfektnímu využití technologie WinView/WinFrame společnosti Citrix. Úspěšné projekty zaměřené na virtualizace PC (koncových stanic) a nárůst počtu klientů vyústili v založení pražské kanceláře (2002).

  Když později Citrix přidal do svého portfolia technologii Netscaler, vznikla unikátní specializace na bezpečnou virtualizaci koncového bodu, která zůstává klíčovým pilířem ORBITu dodnes. V letech 2005–2015 neexistovala ve střední Evropě finanční instituce, na jejímž virtualizačním projektu by se ORBIT nepodílel buď přímo, nebo alespoň jako subdodavatel.

  Postupně jsme oslovili také společnosti ve výpočetně náročných oborech, jimž je určen koncept 3D Workplace. Většina instalací v nich dodnes funguje a stále je spravujeme.

  Na co jsme pyšní:
  Tatra banka: Virtualizace koncového bodu

  Doosan Lentjes: Virtualizace CAD prostředí
  Société Générale: Kompetenční centrum a virtualizace desktopů

2. etapa: Konsolidace infrastruktury | 2010 až současnost 

3. etapa: Cloud | 2015 až současnost 

4. etapa: Bezpečnost | 2020 až současnost 

Příští kapitoly příběhu ORBIT 

 • Posledním pilířem ORBITu vždy byla a bude IT podpora. Díky ní nejsme pouhým dodavatelem technologického know-how (cloud, security, modern workplace, IT konsolidace), ale důvěrným partnerem svých zákazníků, které provázíme IT změnami.

  I nadále budeme sázet na silnou DNA ORBITu stojící na kombinaci technologií, znalostí a našeho přístupu: k sobě navzájem, k zákazníkům a k našim závazkům.

  Aby příběh ORBIT pokračoval dalšími etapami.

Jsme hlavou v cloudu, nohama v on-premise

Mezinárodní projekty ORBIT