Security služby

Propojujeme procesy a technologie do smysluplného zabezpečení IT


KLÍČOVÉ SLUŽBY pro SECURITY

JAKÝ JE STAV KYBERNETICKÉ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI?

Co je zavedeno, co naopak chybí? Security assessment odhalí silná i slabá místa vaší společnosti. Obdržíte konkrétní doporučení, projektový plán a asistenci expertů pro splnění všech nezbytných bezpečnostních požadavků, norem či legislativy.

  • Analýza stavu a maturity kyberbezpečnosti a rizik
  • Soulad s ISO 27xxx, ZoKB CZ-SK, NIS 2
  • Návrh a roadmapa cílového stavu
  • Doručení priorit a minimální úrovně zabezpečení
  • Odhad nákladů (TCO/ROI)

DEFINOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A PROCESY

Co je psáno, to je dáno. V rámci Security governance získáte srozumitelnou a neprůstřelnou dokumentaci k řízení informační bezpečnosti. Bude reflektovat vaši firemní kulturu a stane se základem vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.

  • Bezpečnostní politiky a řízení aktiv, ISMS
  • Definice standardů kyberbezpečnosti ve 20 oblastech
  • Určení minimálních úrovní standardů bezpečnosti
  • Tři fáze nasazení – příprava, implementace, podpora
  • Kyber-incidenty, vzdělávání zaměstnanců a management, plán záloh a obnov

ZABEZPEČENÍ IDENTIT UŽIVATELŮ A KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ JE ZÁSADNÍ

Nic není automatické, vše se musí nastavit. Endpoint & User security poradí a správně zabezpečí vaše uživatele, koncová zařízení a aplikace. Naučíte se, jak si poradit s nejrůznějšími dostupnými nástroji a jak je ve vaší společnosti efektivně využívat.

POSKYTOVATELÉ ZA VÁS BEZPEČNOST NEVYŘEŠÍ

Bezpečnost je sdílená s poskytovateli služeb. Cloud & Network security určí, za které části vašeho prostředí zodpovídáte vy a za které poskytovatel. Získáte zkušeného průvodce implementací a opatření, která eliminují rizika i komplexně ochrání vaše data.


PRODUKTY A KURZY pro SECURITY

ORBIT SECURITY TÝM

„Naší klíčovou úlohou je zabezpečit IT zákazníků. Nejde jen o reakce na aktuální hrozby. Security tým se zabývá zejména prevencí a minimalizací rizik, která by mohla narušit zákaznické prostředí.

Dominik Divák, Security Lead @ ORBIT

VYUŽÍVÁME TECHNOLOGIE PARTNERŮ

logo Microsoft partner | ORBIT
logo RSA partner | ORBIT
logo Fortinet partner | ORBIT

vybraní zákaZníci

CHCETE, ABY I VAŠE SPOLEČNOST MĚLA SVÁ DATA V BEZPEČÍ?

Pokud se vám někdo nabourá do internetového bankovnictví, kolik vás to může stát? 10 tisíc, 50 tisíc, 200 tisíc? Ačkoli by byla taková ztráta bolestivá, není to nic ve srovnání se škodou, jaká vám hrozí při ztrátě firemních dat. Na kolik si ceníte vlastní know-how, vývojové prototypy či osobní údaje? Tady je v sázce vaše reputace, ztráty v milionech a řada dalších nepříjemných komplikací ohrožujících chod společnosti.

Pojďme se jim raději vyhnout. Napište mi a společně to dáme pod zámek.

Petra Rakić

Key Account Manager
petra.rakic@orbit.cz
+420 778 113 409

Naše SECURITY služby zdokonalí
vaši kybernetickou a informační bezpečnost