Security produkty

Vaši kybernetickou a informační bezpečnost
zajišťujeme s těmi nejlepšími


KLÍČOVÉ PRODUKTY pro SECURITY

ENTRA ID PROTECTION

Entra ID Protection od Microsoftu používáme pokročilé ochraně digitálních identit uživatelů v prostředí organizací. Přispívá k prevenci a detekci hrozeb souvisejících s identitami, zvyšuje bezpečnost přihlašování a umožňuje rychlou reakci na potenciální bezpečnostní incidenty.

 • Identifikuje podezřelé aktivity jako riziková přihlášení a neobvyklé chování uživatelů.
 • Na podezřelé události reaguje pomocí definovaných pravidel a politik
  (např. omezuje či blokuje přístup, vyzývá k opětovné vícefaktorové autentizaci aj.).
 • Zjištěná rizika může sdílet s dalšími bezpečnostními nástroji pro jejich hlubší analýzu.

RSA SecurID

RSA SecurID je bezpečnostní autentizační systém postavený na technologii vícefaktorové autentizace (MFA). Slouží nám k posílení bezpečnosti přístupu k aplikacím, datům a informacím organizací.

 • Využívá princip hardwarových nebo softwarových elektronických klíčů (tokenů), díky nimž se uživatel autentizuje zadáním specifického identifikačního čísla.
 • Pro ještě lepší zabezpečení může být integrován s jinými bezpečnostními systémy, např. s firewallem, VPN, RADIUS, Active Directory, Entra ID a dalšími.

NETSCALER

Platforma Netscaler slouží ke bezpečnému doručování aplikací a load balancingu s mnoha klíčovými vlastnostmi pro vysokou dostupnost a spolehlivost pro doručování a provoz kritických aplikací a služeb.

 • Chrání aplikace (load balancing, WAF, …) a rozhraní API v různých prostředích bez snížení výkonu.
 • Hodí se pro on-premise, cloud, multi-cloud i hybridní infrastrukturu.
 • Poskytuje přehled v reálném čase a rozsáhlou analytiku pro optimální výkon aplikací a rychlejší řešení problémů.
 • K nasazení Application Delivery Controller (ADC) využívá automatizaci doručování apliakací pomocí přístupu Infrastructure as Code.

FORTINET

Produkty společnosti Fortinet jako FortiGate, FortiAnalyzer, FortiClient, FortiMail, FortiSandbox aj. poskytují komplexní bezpečnostní řešení pro sítě, koncové body, aplikace, datová centra a cloudy. Dohromady tvoří největší osvědčenou bezpečnostní infrastrukturu.

 • Zajišťují komplexní ochranu sítě před vnějšími útoky se zaměřením na antivirovou, malware a antispamovou ochranu (s využitím Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System, VPN, filtrováním webových stránek aj.).
 • Poskytují spolehlivý nástroj pro analýzu bezpečnosti a automatizaci bezpečnosti, aby bylo možné lépe detekovat kybernetické hrozby.
 • Zabezpečují poštovní server a chrání ho proti spamu, malwaru a dalším hrozbám.
 • Prozkoumávají soubory, webové stránky, URL a síťový provoz s cílem odhalit škodlivou aktivitu a pokročilejší hrozby.
logo Fortinet partner | ORBIT

DEFENDER | INTUNE | SCCM

Rodina produktů společnosti Microsoft, se kterou spravujeme a zabezpečujeme koncové body organizací (počítače, mobilní zařízení aj.). Zahrnuje nástroje Intune, Configuration ManagerMicrosoft Defender for Endpoint.

 • Microsoft Intune umožňuje organizacím definovat bezpečnostní politiky, sledovat stav desktopových či mobilních zařízení a celkově efektivně spravovat vlastní zabezpečení prostřednictvím jednoduchého cloudového rozhraní.
 • System Center Configuration Manager (SCCM) nabízí efektivní správu velké skupiny počítačů a zařízení prostřednictvím škálovatelného nasazení aplikací, aktualizací softwarů a operačních systémů.
 • Microsoft Defender for Endpoint kombinuje antivirovou ochranu, detekci hrozeb, správu zařízení a analýzu chování, neboť detekuje bezpečnostní hrozby na koncových zařízeních, reaguje na ně a předchází jim.

M365 AIP

Azure Information Protection (AIP) společnosti Microsoft nám pomáhá chránit citlivá data organizací. Nabízí klasifikaci a šifrování informací, sledování přístupu a usnadňuje dodržování bezpečnostních politik a předpisů.

 • Umožňuje klasifikovat citlivé informace (snadnější identifikace a správa dat).
 • Automaticky šifruje citlivá data (garantuje přístup pouze oprávněným uživatelům).
 • Zaznamenává přístupy k citlivým informacím (snadnější auditování a monitorování bezpečnosti).
 • Pro zajištění komplexního řízení bezpečnosti je AIP integrováno s Microsoft 365 nebo Azure Active Directory.

SLUŽBY pro SECURITY

ORBIT SECURITY TÝM

„Naší klíčovou úlohou je zabezpečit IT zákazníků. Nejde jen o reakce na aktuální hrozby. Security tým se věnuje zejména prevenci a minimalizaci rizik, která by mohla narušit zákaznické prostředí.“

Dominik Divák, Security Lead @ ORBIT

Spoléháme na ověřené dodavatele a výrobce

logo Microsoft partner | ORBIT
logo RSA partner | ORBIT
logo Fortinet partner | ORBIT

VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI 

CHCETE, ABY I VAŠE SPOLEČNOST MĚLA SVÁ DATA DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENÁ?

Pokud se vám někdo nabourá do internetového bankovnictví, kolik vás to může stát? 10 tisíc, 50 tisíc, 200 tisíc? Ačkoli by byla taková ztráta bolestivá, není to nic ve srovnání se škodou, jaká vám hrozí při ztrátě firemních dat. Na kolik si ceníte vlastní know-how, vývojové prototypy či osobní údaje? Tady je v sázce vaše reputace, ztráty v milionech a řada dalších nepříjemných komplikací ohrožujících chod společnosti.

Pojďme se jim raději vyhnout. Napište mi a společně to dáme pod zámek. 

Petra Rakić

Key Account Manager
petra.rakic@orbit.cz
+420 778 113 409

Naše security produkty ZDOKONALÍ
VAŠI KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST