CLOUD JOURNEY SLUŽBY

Nikdy není pozdě vyrazit.
A vždy můžete při adopci cloudu dojít ještě dál


Cloud Journey Framework

Úspěch Cloud Journey závisí na zvládnutí následujících šesti oblastí. Při jejich přizpůsobení vašim potřebám vycházíme z hlubokých zkušeností s on-premise IT, s technologiemi Azure, AWS, Oracle či Google a z jejich cloud frameworků.

KDY SE VYPLATÍ ADOPCE CLOUDU

Cloud strategie a roadmapa připraví vaši společnost na úspěšnou a udržitelnou adopci cloudu. Získáte cestovní mapu ušitou na míru vašemu stavu a cílům. Spolehlivé kalkulace vám ukážou, kdy benefity cloudu převládnou nad celkovými náklady.

 • Analýza připravenosti aplikací a IT infrastruktury
 • Analýza připravenosti organizace, týmů a procesů (cloud maturity model)
 • Principy governance aplikací: legacy, cloud ready, cloud native
 • Procesní, organizační, technická a bezpečnostní doporučení
 • Srovnání TCO on-premise vs. cloud, OPEX vs. CAPEX
 • Roadmapa vaší cesty do cloudu včetně akčních kroků
Cloud journey: cloud maturity model | ORBIT

JAK NA REGULACE CLOUDOVÝCH ŘEŠENÍ

Cloud compliance, to jsou nařízení, směrnice, zákony, vyhlášky a různé typy standardů. Provedeme vás jejich spletí a připravíme vám dokumentaci a komunikaci s dohledovým orgánem. Zajistíme tak úspěšnou adopci clouduv regulovaných odvětvích.

 • Příprava pro audit dohledových orgánů (ECB, ČNB, FMA Österreich aj.)
 • Dokumentace pro zajištění souladu s NIS 2, DORA nebo s pokyny EBA, EIOPA, ESMA aj.
 • Posouzení smluv, rizik, architektury, modelu provozu a bezpečnosti, BCP & Exit, ochrana dat
 • Outsourcingové studie pro jednotlivé projekty
 • Začlenění cloudu do compliance frameworků zákazníka
 • Využití znalosti předních cloud poskytovatelů (AWS, Microsoft Azure a M365, GCP, Oracle)
Outsourcingové
studie
Cloud
strategie
Compliance poradenství
DORA (Digital Resilience)

BEZPEČNÁ KOEXISTENCE CLOUDU A ON-PREMISE PROSTŘEDÍ

Navrhneme architekturu vašeho cloudového prostředí – landing zónu – podle vašich potřeb, tedy včetně integrace se stávajícím on-premise prostředím. Celkové zabezpečení vašeho cloudu umožní migraci aplikací, běžný provoz i eliminaci rizik.

 • Nastavení architektury cloudového prostředí (landing zóny)
 • Vytvoření Shared Services – identity, sítě, logování, monitoringu,…
 • Využití blueprintů pro nasazování aplikací, provoz a zabezpečení
 • Zabezpečení prostředí (zálohování dat, šifrování, ukládání klíčů,…)
 • Integrace se stávajícím on-premise prostředím (DC, identity, CI/CD,…)
 • Definice politik pro landing zónu včetně reportingu
Cloud journey: návrh landing zóny | ORBIT

AKCELERACE A SPOLEHLIVÁ MIGRACE SLUŽEB DO CLOUDU

Akcelerace a migrace aplikací do cloudu může vaší společnosti přinést lákavé uživatelské a provozní benefity. Vše závisí na důkladné analýze stavu i potřeb a na správné aplikační architektuře.

 • Assesment aplikací a testování PoC
 • Migrační scénaře a rozdělení aplikací do migračních vln
 • Nasazení cloud ready aplikací (optimalizace a sizing zdrojů)
 • Nasazení cloud native aplikací (kontejnerizace a integrační technologie)
 • Využití automatizace CI/CD pomocí aplikačních blueprints
 • Detailní a otestovaný migrační plán cloudových služeb, aplikací a landing zóny
Cloud journey: migrace aplikací do cloudu | ORBIT

BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ PROVOZ CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ

Správa i rozvoj cloudu vyžadují neustálou péči. Kontinuální monitoring, optimalizace a zlepšování zabezpečení jsou zárukou, že cloud nepřestane být vaším dobrým sluhou.

 • Správa a optimalizace cloudového prostředí
 • Provozní monitoring a reporting
 • Průběžné zlepšování zabezpečení
 • Zvyšování úrovně automatizace nasazování a vyhodnocování pomocí IaC
 • FinOps, řízení nákladů, rozpočtů a optimalizace aplikací
 • Analýza změn poskytovatelem a určování dopadů
Správa a rozvoj cloudu | ORBIT

Reference

zmigrovaných uživatelů do cloudu
cloud workshopů
snížení nákladů
v cloudovém prostředí
zvýšení efektivity
provozní úspory
za 5 let

VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI

JAKÝ JE VÁŠ CÍL CESTY DO CLOUDU?

Cloudové technologie jsou základním kamenem digitální transformace. Pomáhají společnostem zavádět inovace a plnit neustále se měnící očekávání firem a zákazníků. Migrace do cloudu však může být náročnější a trvat déle, než se původně plánovalo. Ať už jste na své cestě kdekoli, specialisté na cloud ze společnosti ORBIT vám umožní využít naplno výhod, které cloud poskytuje.

Ondřej Moudrý | ORBIT
Ondřej Moudrý

Sales director
ondrej.moudry@orbit.cz
+420 777 860 355

NÁŠ TÝM CLOUDOVÝCH ODBORNÍKŮ VÁS
bezpečně PROVEDE VAŠÍ CLOUD JOURNEY