„Díky pečlivé přípravě a velkému nasazení ze strany ORBITu se Erste Group povedlo získat mezinárodní VMW kontrakt zahrnující osm zemí. Skupina díky tomu může čerpat IT produkty za mnohem výhodnějších podmínek.”
Roman Vocel, vedoucí IT oddělení, Erste Group
Erste Group & Správa licencí VMware | ORBIT

RYCHLÁ FAKTA

  • Outsourcing správy licencí pro 15 entit a 8 zemí
  • Přes 250 katalogových položek
  • Garance technické, licenční, legislativní a administrativní shody
  • Snižování cen

VÝCHOZÍ STAV

Bankovní skupina Erste Group pořizuje obrovské množství licencí technologie VMware. Řízení jejich nákupu je administrativně náročné a klade vysoké nároky na perfektní znalost licenční politiky výrobce. Společnost proto již před dvěma lety vyhlásila výběrové řízení na centrální dodávku technologií VMware, v níž zvítězil ORBIT, který poté uspěl i se záměrem uzavřít s dodavatelem korporátní smlouvu ELA. Nyní, po jejím vypršení, vyhlásila Erste Group nový tendr na dodavatele ELA, ve kterém ORBIT znovu obstál.

VÝSLEDNÝ STAV

Během šesti měsíců příprav bylo nutné pečlivě koordinovat 15 entit v osmi zemích, které jsou součástí bankovní skupiny. Bylo nutné jasně definovat instalované báze včetně plánů rozvoje a následného určení ceny. Výsledkem je vyjednané prodloužení smlouvy ELA, na jejímž základě ORBIT koordinuje dodávku a zajišťuje kompletní správu licencí VMware v rámci Erste Group.

Pro svého klienta aktivně vyhledáváme možné úspory v ceníku licencí s více než 245 položkami. Pokud entita nesplňuje smluvní podmínky pro nákup licence, intenzivně hledáme cesty, jak ji do ELA zařadit. Často uspějeme, a dosáhneme tak snížení ceny.

Sledujeme ceny, pohyby a správné fakturování licencí, vždy podle vnitřních bankovních standardů a ve shodě s požadavky jednotlivých národních legislativ. Spolupráce s ORBITem tak skupině Erste Group přinesla kromě významných finančních úspor také citelné snížení administrativní zátěže.