O2: Jak správně konsolidovat network datacentrum

O2: Jak správně konsolidovat network datacentrum

Jak konsolidovat network datacentrum?
Pomohli jsme O2 se správně rozhodnout

O2 CZECH REPUBLIC & ORBIT

logo O2 | ORBIT

500

HODIN ANALÝZ

57 %

UŠETŘENÝCH PROCESORŮ

35 %

INVESTIČNÍCH ÚSPOR

17 500

ZEŠEDIVĚLÝCH VLASŮ

Pokud je třeba rozhodnout o způsobu konsolidace datacentra telekomunikačního giganta, který provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, zajišťuje internetová připojení a provozuje digitální televizní vysílání, potřebujete opravdu hodně informací, zkušeností a kuráže. Tahle případovka je o jednom takovém rozhodnutí.


„Razítko externího experta, jakým je ORBIT, je pro nás zárukou, že navržené řešení v budoucnu obstojí. Celý koncept konsolidace NTW datacentra respektuje nové trendy v oblasti IT infrastruktury.“

Jiří Kouba, Cloud & OSS manager, O2

O2 & Konsolidace Network datacentra | ORBIT

HLEDÁ SE ARCHITEKT. ZN.: VLASTNĚ UŽ NE

Infrastruktura rozmístěná v několika lokalitách, různé stáří hardwaru a provoz probíhající na odlišných platformách. Když za takové situace přišlo v O2 na pořad dne stěhování network datacentra (NTW DC) do moderní novostavby, nešlo toho nevyužít k pořádnému úklidu a optimalizaci.

Klíčová otázka konsolidačního projektu byla zřejmá: Jak má vypadat architektura nového NTW DC? Odpovědí jsme ale potřebovali víc: Lze provoz NTW DC provázat s běžnými interními IT systémy, jejichž migrace proběhla již dříve? A dokážeme zajistit prakticky bezvýpadkovou migraci systémů, které jsou klíčové pro běh služeb?

Při rozhodování, kterého externího dodavatele pověřit nalezením odpovědí, měli v O2 naštěstí jasno. Rozhodla kladná zkušenost, kterou s námi společnost měla z předchozího roku. Tehdy realizovaný projekt navíc vycházel z podobných potřeb jako projekt současný.

NENÍ DATACENTRUM JAKO DATACENTRUM

Network datacentrum (neboli datacentrum pro řízení mobilních a fixních sítí) se od klasického IT datacentra liší provázaností aplikačních celků s hardwarem, který řídí samotný provoz sítí a služeb s přidanou hodnotou (např. O2 TV). Specifickou technickou podporu mu zajišťují společnosti typu Nokia, Ericsson apod., a je proto obtížné tato datacentra virtualizovat nebo svévolně měnit jejich konfiguraci. Provozní výpadky NTW DC je nutné řešit v řádu desítek vteřin.

Network datacenter O2 | ORBIT

INFORMACÍ NENÍ NIKDY MÁME DOST

Celý projekt jsme důsledně vedli ORBIT metodikou 160+. V případě proměny infrastruktury zahrnuje zejména detailní analýzu aplikací, způsobu jejich provozování a možností podpory.

Měření aktuálního virtuálního prostředí na více než 30 hostitelích, na asi 200 fyzických serverech a 20 aplikačních celcích trvalo přibližně čtyři měsíce. Díky technologii Densify jsme získali podrobné poznatky o chování a o skutečných výkonových rezervách současných zdrojů virtuální farmy O2.

Diskuzemi s vlastníky a administrátory aplikací jsme shromáždili technická, licenční a finanční data o měřených celcích. Současně jsme během série workshopů diskutovali se specialisty O2 o současné a budoucí architektuře NTW DC. A po půl roce už jsme toho měli dost… Myšleno dat a informací.

VÝZVY PRO ORBIT

  • Kapacitně a architektonicky analyzovat současnou infrastrukturu NTW DC
  • Rozhodnout o míře synergie provozu NTW DC
  • Navrhnout novou architekturu NTW DC
  • Vyčíslit TCO možných variant
  • Konsolidaci datacentra přizpůsobit harmonogramu probíhajícího stěhování datacenter

OD NÁZORŮ K FAKTŮM

Po náročné agregaci všech dat a požadavků jsme úspěšně vytvořili návrh optimální architektury NTW DC s plánem konsolidace všech virtualizovatelných aplikačních celků do jednotné platformy. Přehledně jsme znázornili nutné kapacitní rozšíření stávající infrastruktury v čase, stejně jako design nově navržené architektury.

K investiční komisi O2 následně putoval ke schválení projektový záměr preferované varianty konsolidace datacentra s kalkulací výrazných úspor za hardware i licence.

Provoz NTW DC musí splňovat náročná kritéria na nepřetržitý provoz, balancování výkonu a na dostupnost napříč logicky nezávislými geoclustery. Provozní podmínky jsou zkrátka u NTW DC mnohem tvrdší než u interních IT systémů operátora. Kdo by ostatně chtěl, aby doručení SMS zprávy trvalo pět minut?


„Díky sestavení úplného obrazu nákladů provozovaných systémů jsme obhájili variantu konvergence serverové infrastruktury a úložiště dat do jediného celku v rámci VMware vSAN. Toto řešení je dlouhodobě výhodné svým výkonem i flexibilitou.“

Kamil Kovář, Business Consultant, ORBIT

Konsolidace network datacentra O2 | ORBIT

UMÍME TO NEJEN S IT, ALE I S LIDMI

Když rekonstruujete infrastrukturu, můžete ji označit cedulí „Musíme to opravit“ a pak se na pár týdnů někam schovat. Pro provozovatele NTW DC však takový postup nepřichází v úvahu.

Součástí dodávky našich služeb bylo proto rozfázování migrace aplikací tak, aby při ní docházelo jen k nezbytným výpadkům. Klidní technici = spokojený zadavatel projektu.

A nešlo jen o techniky. V O2 si pochvalovali také vliv našich expertů na obvykle neústupné aplikační administrátory. Ke srovnatelné míře spolupráce by je prý firemní kolegové přimět nedokázali, zatímco mandát velkého projektu a externí konzultanti disponující reálnými daty i zkušenostmi věci výrazně rozpohybovali.


„Klíčoví lidé ORBITu profesně i lidsky zapadli do našeho týmu. Přinášeli osvěžující pohledy zvenčí, nezatížené provozem a vnitřními pravidly O2 a postupem času prakticky zanikla hranice mezi naším zaměstnancem a dodavatelem.“

Jiří Kouba, Cloud & OSS manager, O2

VÝSLEDKY PRO O2

  • Navržena konvergovaná architektura NTW DC na bázi VMware vSAN
  • Budoucí úspora 57 % procesorových jader, 41 % fyzické paměti a 35 % nákladů na údržbu a rozvoj
  • Omezení rizika vyhnutelných licenčních nákladů na databáze a middleware stroje
  • Sestavení plánu optimální virtualizace aplikací běžících nyní na fyzických strojích

PŘÍŠTÍ SMĚR: VĚTŠÍ AUTOMATIZACE

Projekt konsolidace network datacentra jsme uzavřeli prezentací budoucího konceptu (75. schůzka projektu!), a to v původně dohodnutém termínu. Spokojenost s výstupy vzájemné spolupráce vedly O2 velmi záhy k úvahám o replatformingu dalších technologií, které nebyly součástí projektu, a o dalším rozvoji virtuální platformy směrem k větší automatizaci.

Zadavateli jsme tedy nepředali jen vagon informací a náruč vlastních zkušeností, ale i onu kapku kuráže potřebnou v budoucnu k odvážným kvalifikovaným rozhodnutím.

Rozložení nákladů VMware vSAN v O2 | ORBIT

A CO VAŠE DATACENTRUM, SPLŇUJE VŠECHNY VAŠE POŽADAVKY?
SPOLEČNĚ HO MŮŽEME VYBIČOVAT K LEPŠÍM VÝKONŮM.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...