Jeden víkend a bylo hotovo. Bez záseků, bez následků a o 6 hodin rychleji oproti plánu. Klient si mohl konečně oddychnout – 18 měsíců analýz, optimalizací a testování se vyplatilo. Posuďte sami, jakou dávku trpělivosti a pečlivosti migrace datacentra Volkswagenu (ale i jinde) spolyká.

měsíců příprav
kusů
přestěhovaného HW
virtuálních serverů
business aplikací
„ORBIT jsme si pro projekt stěhování datového centra vybrali kvůli jeho zkušenostem s podobnými projekty a kvůli přístupu, kterým zaujal. Oceňuji zejména celkové řízení projektu se spoustou dodavatelů a partnerů, vypracovaný framework a technickou expertizu. Vzhledem k naší spokojenosti tento projekt nastartoval spolupráci s ORBITem i na dalších aktivitách.“
Ondřej Darvaš, Head of IT Operations and Digitalization, VWFS
Volkswagen Financial Services & Migrace datacentra | ORBIT

STĚHOVÁNÍ ZA LEPŠÍM STANDARDEM

Volkswagen Financial Services (VWFS), známá i pod značkou ŠkoFIN, se specializuje na podporu prodeje automobilů značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Ducati, Bentley a Lamborghini. Každý třetí prodaný vůz odjíždí z koncernu Volkswagen s financováním VWFS zahrnujícím úvěry, operativní leasing, značkové pojištění, servisní balíčky a další služby mobility.

Přísné bezpečnostní požadavky, které nedávají finančním institucím vydechnout, přivedly VWFS k rozhodnutí posílit bezpečnostní standardy provozu primárního datacentra. Rozhodli se najít partnera, který společnost provede výběrem, přípravou a realizací řešení, které by na dlouhou dobu zabezpečilo její služby.

VWFS se obrátila na ORBIT, který má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Naše vstupní analýza na počátku roku 2018 potvrdila, že migrace datacentra do vhodnější lokality bude pro Volkswagen FS tou nejlepší cestou. A odysea mohla začít.

PROČ ODYSEA?

Nechtěli jsme ustoupit ze zásady, že stěhování proběhne až po optimalizaci IT prostředí. Jen tak zajistíme, že migrace nebude mít dopad na business zákazníka. Jako nejobtížnější se ukázala změna topologie sítě ze dvou na tři datová centra a také navýšení redundance LAN i WAN na úroveň high-availability.

Ale hlavně: správa IT sítě VWFS byla outsourcována expertním týmem mateřské společnosti v Německu. Do zbraně jsme přitom museli povolat také specialisty na síťová řešení Cisco ze společnosti NTT a firmu ITS pro zajištění infrastruktury nového datacentra i fyzickou realizaci migrace.

Důsledek? Vzájemná spolupráce tolika lidí byla i přes intenzivní snahu všech zúčastněných extrémně složitá. Zdlouhavé odstraňování příčin opakované nestability nového designu sítě vedlo k prodloužení projektu téměř o rok.

TVORBA SCÉNÁŘE MIGRACE DATACENTRA VOLKSWAGEN

Přípravy na stěhování zahrnovaly řadu změn v IT infrastruktuře VWFS i analýzu disaster recovery plánů (viz okénko Klíčové přínosy ORBITu v projektu). Naším cílem bylo připravit detailní plán migrace DC, ve kterém by každá aktivita měla přidělený čas i svého řešitele. Od fyzické demontáže/převozu/montáže HW přes jednotlivé kroky zálohování a vypínání až po zapínání systému, starty middleware a aplikačních vrstev.

Zpracovali jsme proto komunikační matici, která stanovovala průběžné předávání zodpovědnosti mezi jednotlivými členy řídícího týmu a definovala všechny zúčastněné role. Matice zahrnovala:

 • 25 přípravných aktivit
 • 236 kroků migrace
 • 19 úkolů po migraci
 • vyhrazený čas na migraci 54 hodin

Všem kritickým systémům a aplikacím jsme také zajistili dodavatelskou expertní podporu v režimech on-call i on-site.

AUTOMATIZUJTE KOORDINACI AKTIVIT

V průběhu migrace a přípravy DR testů jsme si vyzkoušeli funkčnost nového nástroje TaskControl. Vyvinuli jsme ho pro automatizovanou koordinaci aktivit v reálném čase a dnes už si ho můžete sami vyzkoušet.

TaskControl | ORBIT

VZHŮRU NA NOVOU ADRESU

V srpnu 2019 jsme byli konečně připraveni. Celý projekt vyvrcholil jediným hektickým víkendem, během kterého se zúročila důkladná mnohaměsíční příprava: migrace datacentra Volkswagen FS proběhla během pouhých 48 hodin. Zvládli jsme ji tedy dokončit o 6 h rychleji oproti plánu.

Zapnutí systémů se obešlo téměř bez nežádoucích událostí (žádná nezpracovaná data v nestandardním stavu či nefunkční systémová nebo aplikační vrstva), takže business klienta nezaznamenal žádné negativní dopady.

Po celou dobu projektu ORBIT představoval komunikační, organizační a analytický uzel pro všechna zapojená oddělení VWFS, německé VWFS HQ a pro subdodavatele dílčích služeb. Centralizovali jsme veškeré informace o průběžném řešení potíží, analyzovali je a navrhovali alternativní přístupy, pokud doporučený postup nefungoval.

Migrace datacentra Volkswagen | ORBIT

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY ORBITu V PROJEKTU

 • Analýza stavu disaster recovery řešení na úrovni sítí, systémů, záloh a následná příprava detailního designu proveditelných DR testů
 • Doplnění dokumentace k veškerým infrastrukturním i aplikačním systémům, poté zadání pro nové primární DC
 • Kompletní zmapování konektivy (např. privátní okruhy do finančních registrů, různá propojení do dealerské sítě, legacy EDI okruh apod.) a návrh zajištění funkčnosti po migraci DC
 • Zmapování všech aplikačních i systémových datových toků
 • Příprava migračního plánu „krok-za-krokem“ a metodiky realizace stěhování
 • Realizace stěhování ve spolupráci s IT Operations & Digitalization, aplikačními specialisty VWFS a dodavateli
 • Spolupráce s klientem na tvorbě sady regresních testů nutných k ověření funkčnosti nového DC ihned po migraci

Projekt migrace datacentra Volkswagen Financial Services prokázal, že schopnost zajistit přenos informací mezi mnoha subjekty, od velmi technické úrovně až po nejvyšší manažerské zastoupení, je jednou ze silných kompetencí konzultantů ORBITu.