„Prokazatelné snížení TCO na IT, rychlá distribuce nových aplikací a podpora změny obchodního modelu Komerční banky byly natolik působivé, že Société Générale přijala iniciativu této společnosti a zařadila ji do své globální strategie.“
Robert Roemer, programový manažer, Société Générale

Société Générale & Kompetenční centrum | ORBIT

VÝCHOZÍ STAV

Po mimořádně přesvědčivých výsledcích nasazení technologie virtuálních desktopů v Komerční Bance učinil její majoritní vlastník, skupina Société Générale, strategické rozhodnutí distribuovat úspěšný koncept do dalších zemí. Slibovala si od něj znásobení obchodních možností společnosti, minimalizaci provozních nákladů a možnost budoucího rozvoje implementovaných řešení. Dodání know-how pro vznik kompetenčního centra i jeho řízení bylo zadáno společnosti ORBIT.

VÝSLEDNÝ STAV

Société Générale nyní provozuje kompetenční centrum. To stojí za efektivní a rychlou distribucí projektů a aplikací na pobočkách střední a východní Evropy a Afriky – od Srbska a Rumunska přes Ghanu až po Madagaskar. V prvních fázích implementace virtuálních desktopů ORBIT podpořil odborné kapacity klienta svými zdroji – zajistil školení pracovníků centra a předal jim znalosti z oblasti konsolidace a virtualizace.

Projekt přinesl Société Générale také očekávané významné snížení TCO na IT, čímž podpořil změny obchodního modelu. Sjednocení metodiky umožnilo společnosti vzájemně porovnávat výsledky projektů v jednotlivých regionech a vytvářet analytické podklady pro hodnocení výkonnosti svých poboček. Úspěšný koncept se proto stal součástí globální strategie New Desktop Genereation skupiny Société Générale a ORBITu přinesl další cenné zkušenosti.