Rozšiřujeme svou působnost. ORBIT zakládá divizi Orbitech se zaměřením na malé a střední firmy

Rozšiřujeme svou působnost. ORBIT zakládá divizi Orbitech se zaměřením na malé a střední firmy

Poradenská a konzultační IT společnost ORBIT (člen skupiny SUDOP), která se zabývá cloudovými službami, virtualizací IT zdrojů, konsolidací IT a poradenstvím v cloud compliance, rozšiřuje svou působnost do segmentu menších a středních firem a zakládá divizi Orbitech. Novou divizi bude řídit Petr Čuda, Business Development Manager ORBITu.

 

ORBIT zakládá divizi Orbitech

 

ORBIT vyrostl na velmi rozsáhlých a technologicky náročných projektech u těch největších zákazníků českého i evropského trhu v segmentu bankovnictví. Portfolio našich zákazníků se postupně rozrostlo i o menší a střední firmy, které však vyžadují odlišný přístup při dodržení stejné kvality projektů. Rozhodli jsme se proto, že půjdeme potřebám těchto zákazníků naproti a postavíme nový pilíř ORBITu s širším pokrytím technologií,“ říká Pavel Šebera, CFO společnosti ORBIT.

Hlavním posláním samostatné divize Orbitech bude dodávání technologických projektů pro zákazníky v segmentu menších a středních firem napříč trhem. Zaměření IT činností Orbitechu vychází z nabídky ORBITu, doplní je však o další produkty a činnosti, jako např. o dodávky hardware, networking či security produkty.

Zaběhlé procesy jsme přizpůsobili velikosti našich klientů. Při realizaci projektů proto praktická a technická činnost převládá nad činností analytickou,“ uvádí Petr Čuda. Dovednosti a know-how, které si nová divize přináší z „velkého byznysu“, přitom považuje za významnou přidanou hodnotu Orbitechu, která pomůže jeho klientům růst. „Orbitech se na svých klientech nebude učit podnikat. Jsme silný partner pro modernizaci podniků a přiblížení IT běžným uživatelům. Na základě svých zkušeností modernizujeme firemní IT a přizpůsobujeme ho potřebám konkrétních uživatelů tak, aby ho měli rádi a efektivně ho využívali. Stejně jako my,“ dodává.

Pilotní službou určenou zákazníkům Orbitechu je Discover365. Tato služba se zaměřuje na kontinuální adopci ekosystému Microsoft 365, a to jak mezi IT pracovníky, tak mezi uživateli. Brzy budou následovat další služby kladoucí důraz na to, co je pro zákazníka nejlepší – bez protěžování konkrétních výrobců software a hardware.

Orbitech můžete sledovat na LinkedIn.

 

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...