O2: Jak postupovat při konsolidaci datového centra

O2: Jak postupovat při konsolidaci datového centra

Jak postupovat při konsolidaci datového centra? Navrhli jsme O2 optimální postup

O2 CZECH REPUBLIC & ORBIT

logo O2 | ORBIT

6

konsolidačních scénářů
včetně business case

33 %

kalkulovaná úspora
provozních nákladů

200+ mil. Kč

možné provozní
úspory za 5 let


„Vyčíslené úspory plynoucí z konsolidace datového centra dalece překonaly naše očekávání. Postup, jaký ORBIT při jejich kalkulaci zvolil, je pro nás absolutně důvěryhodný a chápeme ho jako záruku jejich reálného dosažení.“

Martin Kohl, IT Operations Manager, O2 IT Services

Konsolidace datového centra O2 | ORBIT

VÝCHOZÍ STAV PROJEKTU

Datové centrum společnosti O2 patří mezi největší a nejkomplexnější provozy svého druhu v České republice. Jeho provoz je složitý a nákladný, neboť bylo budováno dvě desítky let, jeho správci poskytují služby 4 000 zaměstnanců a pečují o více než 2 000 serverů. Za této situace zadala O2 společnosti ORBIT vypracování návrhu, který prověří realizovatelné konsolidační scénářevyčíslí finanční úspory plynoucí z optimálního konsolidačního postupu.

 

VÝSLEDNÝ STAV KONSOLIDACE DATOVÉHO CENTRA

Počáteční analýza se opírala o technologii Densify – mimořádně robustní nástroj pro sběr a vyhodnocení dat o výkonu a zátěži serverové infrastruktury. Po třech měsících shromažďování informací, jejich analyzování, diskutování se zástupci O2 a identifikaci možných rizik navrhovaných změn vytváříme koncept optimálního konsolidačního postupu.

Navrhujeme šest navazujících konsolidačních scénářů realizovaných v příštích dvanácti měsících s dosahem pěti let. Při jejich dodržení garantujeme dosažení roční úspory ve výši 33 % celkových provozních nákladů. To vše za respektování firemních norem a bezpečnostních politik.

Těžiště úspor leží ve snížení nákladů na servis a údržbu fyzických serverů, na velké množství licenčních poplatků a na spotřebu elektrické energie, přičemž celková úspora v následujících pěti letech přesáhne 200 miliónů Kč. Vedlejším efektem konsolidace bude odlehčení infrastruktury o stovky nevyužívaných serverů a snížení emisí CO2 datového centra o desítky tun ročně.

Návrh optimálního postupu při konsolidaci datového centra byl vedením O2 bez výhrad přijat. Vzápětí jsou vypsána výběrová řízení na dodavatele jednotlivých scénářů, kterých se ORBIT neúčastní, čímž demonstruje svůj status nezávislého konzultačního partnera. Kdo ví, třeba nás dobrý pocit ze vzájemné spolupráce svede za pár let opět dohromady.

A CO VAŠE DATACENTRUM, SPLŇUJE VŠECHNY VAŠE POŽADAVKY?
SPOLEČNĚ HO MŮŽEME VYBIČOVAT K LEPŠÍM VÝKONŮM.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...