FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT & ORBIT

uživatelů
licencí Citrix
nějaký virtualizovaných CAX aplikací
rychlejší administrativa

Fakulta stavební ČVUT chtěla svým studentům poskytnout graficky a výpočetně náročné aplikace nejen ve škole, ale také doma, na koleji nebo třeba v parku. Už o dva semestry později mohly tisíce budoucích inženýrů pracovat na svých projektech dnem i nocí, na plný výkon, odkudkoliv i z jakéhokoliv zařízení (pokud chtěli). Což se hodilo, když přišla koronavirová karanténa.

„Jak studentům zkvalitnit jejich studium? Doručte jim software, co potřebují, ať jsou kdekoliv!“
Fakulta stavební ČVUT
ČVUT & 3D Workplace aneb virtualizace CAD aplikací | ORBIT

I STUDENTI MAJÍ RÁDI HOME-OFFICE

Fakulta sice dokázala svým studentům zajistit výkonné výpočetní zázemí a grafický software dostupný odkudkoliv (Revit, AutoCad, Cinema 4D a další), ale pouze v několika učebnách s virtualizovanými desktopy na konkurenční technologii.

Jak toto řešení rozšířit, aby byly studentům vzdáleně dostupné všechny učebny, a jak zároveň v jednom systému konsolidovat virtuální i fyzické desktopy v učebnách – jejich správu, doručování aplikací a provisioning OS?

Ukázalo se, že na půdorysu stávající technologie to nebude. Neumožňuje totiž provisioning, klíčový nástroj pro doručování operačních systémů s aplikacemi běžícími jak na virtuálních, tak na fyzických desktopech. Zásadní překážka v situaci, kdy jsou studentů tisíce a každý z nich potřebuje pracovat v různých učebnách, s různými softwary a jejich přístupy je třeba řídit.

„Fakulta stavební ČVUT vychovává další generace stavebních inženýrů, projektantů, statiků apod. Na IT oddělení potřebujeme zajistit pro všechny studenty bez rozdílu spolehlivý přístup k jejich výukovým pracím, protože studenti nepracují jen přes den, ale často i po večerech doma nebo na kolejích. 100% dostupnost a jednoduchá správa a modularita IT řešení je pro nás tedy klíčová.“
Peter Ivančík, IT manager, FSV ČVUT

SEMESTRÁLNÍ ZKOUŠKA PRO ORBIT

Jestliže se vedení fakulty rozhodlo jít cestou konceptu kdykolivodkudkolivz jakéhokoliv zařízení, nemohlo u toho chybět naše řešení 3D Workplace. Výběrové řízení jsme sice vyhráli, ovšem na ČVUT nás čekal hodně ostrý semestr.

V 1. fázi jsme instalovali infrastrukturu Citrix (cca 400 licencí), včetně technologie provisioningu, a to napříč všemi učebnami bez ohledu na to, zda v nich běžela výuka na fyzických, nebo virtuálních desktopech.

Ve 2. fázi přišla ve vybraných učebnách na řadu implementace Citrix Virtual Apps & Desktops včetně odladění desítek aplikací. Dohromady 4 horké letní měsíce, 7 dní v týdnu.

Nakonec se nám podařilo veškerý výkon, aplikace i data konsolidovat na serverové platformě fakulty. Zápočet máme. Následovaly fine-tuning operace, rozšiřování prostředí a napjaté očekávání ostré zátěže celé Citrix infrastruktury se začátkem zimního semestru 2019.

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ BENEFITY 3D WORKPLACE

Ve zkoušce jsme obstáli. Vzdálený přístup na všechny „CAD desktopy“ běží i přes běžné porodní bolesti dodnes bezpečně a na vysoké úrovni dostupnosti.

Výhody řešení se v celé své kráse projevily zejména během několika měsíců vynucené on-line výuky při epidemii koronaviru. Vyučující i studenti se mohli na možnosti práce z domova skutečně spolehnout.

Kromě studentů, vyučujících a vedení fakulty jsme však potěšili ještě někoho.

Sjednocení platformy významně odlehčilo IT správcům učeben a infrastruktury, kteří při administraci operačních systémů teď ušetří 50–70 % času, který tak můžou věnovat rozvoji dalších oblastí IT infrastruktury a elektronizace výuky. (Podobně si úlevy v administraci pochvalovali také IT správci v Doosan Lentjes.)