„Nutnost aktualizovat naše krizové plány vyústila v příjemné překvapení. Ve spolupráci s ORBITem vznikla aplikace, se kterou naplánujete a hlavně odřídíte každý test i libovolný změnový projekt. Ať je jakkoliv náročný.“
David Boklohanič, Head of IT infrastructure, Raiffeisenbank

Raiffeisenbank & Disaster Recovery Manager aneb TaskControl | ORBIT

ANI RÁNU BEZ MOBILU, E-MAILU, CHATU A EXCELOVÉ TABULKY!

Raiffeisenbank při disaster recovery (DR) testech simulují úplný výpadek jednoho ze dvou datacenter banky. Testu předchází pečlivá příprava a promyšlená organizace desítek pracovníků a stovek přísně synchronizovaných úkonů – což není je tak.

Původní krizový plán Raiffeisenbank měl podobu rozsáhlé excelové tabulky. V průběhu testu ji aktualizoval přetížený DR manager komunikující telefonem/ SMSkami/ chatem se zbytkem týmu: „Kdy to bude? V čem je problém? Nech to být a pusť se do … ”

Testy, které nekončily naprostým úspěchem, přitom neměly dostatečně srozumitelný zápis, se kterým by bylo možné najít spolehlivé zlepšení. Vedení Raiffeisenbank se proto rozhodlo obrátit na ORBIT, aby jim pomohl najít systémové a precizní řešení.

VÝZVY PRO ORBIT

  • Navrhnout řešení podporující DR testy banky
  • Aktualizovat disaster recovery plány
  • Uspět s řešením během nejbližšího DR testu banky už za 12 týdnů

DOKONALÉ ŘEŠENÍ NEEXISTUJE? TAK HO VYMYSLÍME

Nejprve jsme v Raiffeisenbank aktualizovali všechny scénáře DR plánu. Během práce jsme si uvědomili, že nejlepší by bylo připravit pro našeho klienta nástroj na míru pro real-time management disaster recovery testu.

Navrhli jsme proto online aplikaci Disaster Recovery Manager, která umožňuje sestavit přehledný DR plán (v našem případě asi 300 kroků) a pak podle něj odřídit celý test. Interaktivně, v klidu a bez nutnosti resuscitovat na konci DR managera.

Disaster Recovery Manager | ORBIT

Plánovaný ostrý DR test proběhl v Raiffeisenbank v původním termínu a nad očekávání hladce. Běžná délka testu se díky DR Manageru významně zkrátila a výsledek v zúčastněných zanechal výborný dojem. Disaster, tentokrát nesimulovaný, se tedy nekonal.

Dnes mohou v Raiffeisenbank na základě výsledného protokolu DR testu zpětně analyzovat a upravit DR plán pro další použití. Průběh testu je navíc exportovatelný jako log, který slouží i jako auditní podklad pro ČNB.

„Každý měl stálý přehled, co, kde a jak probíhá, což byl pro všechny zážitek a zcela jiná zkušenost, prakticky neporovnatelná s tím, když vše koordinuje jeden projekťák s telefonem, chatem a excelem.“
Martin Job, IT Architekt, Raiffeisenbank

VÝSLEDKY PRO RAIFFEISENBANK

  • Aktualizované scénáře DR plánů
  • Funkční aplikace pro plánování a řízení DR testů (a jiných náročných projektů)
  • Časová úspora cca 6 hodin v rámci jednoho DR testu
  • Nižší chybovost procesu DR testování
  • Exportovatelné logy pro ČNB

DRUHÝ ŽIVOT DISASTER RECOVERY MANAGERU ANEB ZROZENÍ TASKCONTROL

Ukázalo se, že Disaster Recovery Manager není jen další nástroj pro plánování projektů, ale aplikace pro jejich skutečné řízení.
A že možnosti jeho uplatnění jsou mnohem širší, než jsme původně zamýšleli. Netrvalo dlouho a sami jsme ho použili například při plánování migrace datacentra.

Dalším vývojem jsme tak vytvořili aplikaci TaskControl, se kterou snadno a interaktivně naplánujete i odřídíte jakýkoliv změnový projekt (jak si ověřili třeba ve slovenské Tatra bance). Ať je sebevíc náročný.

Tedy i ten váš.