Česká pojišťovna: Centrální doručování aplikací

Česká pojišťovna: Centrální doručování aplikací

Centrální doručování aplikací koncovým uživatelům se stalo klíčovou součástí konsolidace IT prostředí České pojišťovny

Česká pojišťovna & ORBIT

Logo Česká pojišťovna


„Centrální doručování aplikací koncovým uživatelům nám umožnilo vnést nezbytnou inovaci do podpory obchodu a služeb. Projekt představoval klíčovou součást konsolidace firemního IT prostředí.“

Petr Štengl, ředitel IT provozu, Česká pojišťovna

 

Česká pojišťovna & Centrální doručování aplikací | ORBIT

RYCHLÁ FAKTA

  • Bezpečný přístup odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení
  • PC nahrazeny tenkými klienty ve vzdálenou správou
  • Zjednodušená, konsolidovaná infrastruktura
  • Snížení TCO na IT, ROI 3 roky

VÝCHOZÍ STAV

Na počátku projektu provozovala Česká pojišťovna (dnes Generali Česká pojišťovna) rozsáhlé aplikační portfolio s limitovanou evidencí a nízkou standardizací uživatelského prostředí. Firemní datová úložiště nebyla konsolidována a IT infrastruktura nebyla virtualizována.

Současně bylo pro společnost velmi náročné vynutit u svých zaměstnanců (obzvláště externistů) dodržování bezpečnostních politik. Česká pojišťovna se proto rozhodla přistoupit k transformaci postavené na vybudování platformy pro centrální doručování aplikací (CDA). Za svého partnera si pro tento účel zvolila společnost ORBIT.

 

VÝSLEDNÝ STAV

Těžištěm společného projektu bylo zjednodušení, konsolidace a centralizace IT infrastruktury České pojišťovny. Vybudovali jsme plně centralizované prostředí bez lokálních aplikací s garantovanou dostupností na úrovni SLA 99,99 %.

Uživatelé dnes přistupují ke svým aplikacím skrze intuitivní vícejazyčný portál, a to z jakéhokoliv zařízení (bez ohledu na jeho typ, operační systém nebo formu vlastnictví). Vzdálený přístup realizovaný na technologiích společnosti Citrix je stejně bezpečný jako práce v lokální síti.

V současnosti má Česká Pojišťovna vysoce dostupný workplace s konzistentním aplikačním portfoliem a s adekvátní úrovní zabezpečení, který společnosti umožňuje efektivněji reagovat na potřeby byznysu. Návratnost investice přitom nepřekročila předem deklarované tři roky.

CO BY PŘINESLO BEZPEČNÉ DORUČOVÁNÍ APLIKACÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI?
POMŮŽEME VÁM NAJÍT ODPOVĚĎ.