Česká spořitelna: Migrace do Microsoft 365 z Google Workspace

Česká spořitelna: Migration to Microsoft 365 from Google Workspace

Migrace z Google Workspace do Microsoft 365 není žádná věda. Když ale zohledníte velikost společnosti, komplexitu procesů a motivy, které ji ke změně vedou, může vám vyschnout v krku. Řízení projekt pro Českou spořitelnu nemělo jen naplnit očekávání zákazníka. Chtěli jsme ho doslova „připravit na život“ v novém světě. Obsah případové studie:  Na počátku migrace do Microsoft 365… …bylo…

Česká spořitelna: Why migrate 650 branches to a virtual environment

Česká spořitelna: Why migrate 650 branches to a virtual environment

VÝCHOZÍ STAV Česká spořitelna se rozhodla zásadně změnit svou firemní kulturu s cílem více se přiblížit zákazníkovi a důsledně využívat všech obchodních příležitostí. Od přerodu ve flexibilní workplace se do budoucna očekávala podpora byznysu a maximální mobilita zaměstnanců banky. Projekt se měl opírat o mimořádné zkušenosti společnosti ORBIT jakožto generálního dodavatele. VÝSLEDNÝ STAV Projekt virtualizace koncového bodu České spořitelny…