MODERN WORKPLACE JOURNEY

Jsme ORBIT. Váš partner pro inovaci pracovního místa

Cloud Journey Framework

Best practice na základě znalostí a zkušeností s Onpremise IT a cloud frameworků Azure, AWS i Oracle, Google … 

Služby z Cloud Journey Frameworku poskládáme podle Vašich potřeb. Využíváme přitom technologie AWS a Microsoft Azure a v souladu s Cloud Compliance.

WHEN CLOUD ADOPTION PAYS OFF

Cloud strategy and roadmap připraví vaši společnost na úspěšnou a udržitelnou adopci cloudu. Získáte cestovní mapu ušitou na míru Vašemu stavu a cílům. Spolehlivé kalkulace vám ukážou, kdy benefity cloudu převládnou nad celkovými náklady.

 • Analýza připravenosti Aplikací a IT infrastruktury
 • Analýza připravenosti orgranizace, týmů a procesů – Cloud maturity model
 • Principy Governance aplikací – Legacy, Cloud Ready, Cloud Native
 • Process, organisational, technical and safety recommendations
 • Comparison of on-premise vs. cloud TCO, OPEX vs. CAPEX
 • Cestování mapa do cloud včetně akčních kroků
Cloud Maturity Model | ORBIT

HOW TO REGULATE CLOUD SOLUTIONS

Cloud compliance, to jsou nařízení, směrnice, zákony, vyhlášky a různé typy standardů. Provedeme Vás jejich spletí a připravíme Vám dokumentaci a komunikaci s dohledovým orgánem. Zajistíme successful cloud adoptionv regulovaných odvětvích.

 • Znalost předních cloud poskytovatelů (AWS, Microsoft Azure a M365, GCP, Oracle)
 • Příprava pro audit dohledových orgánů (ECB, ČNB, FMA Österreich aj.)
 • Dokumentace pro zajištění souladu s NIS 2, DORA nebo s pokyny EBA, EIOPA, ESMA aj.
 • Posouzení smluv, rizik, architektury,modelu provozu a bezpečnosti, BCP&Exit, Ochrana dat
 • Outsourcing studies for individual projects
 • Integrating the cloud into the customer's compliance frameworks
Cloud computing on Cloud Compliance Portal | ORBIT

JAK NA ARCHITEKTURU CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ A JEHO ZABEZPEČENÍ

Na základě potřeb nastavíme Architekturu vaše cloudové prostředí – Landing zonu a navrhneme integraci se stávajícím onpremise prostředí. Cloud budete mít připraven na migraci aplikací, běžný provoz včetně eliminace rizik a celkového zabezpečení.

 • Nastavení architektury cloudového prostředí – Landing zona
 • Vytvoření Shared Services – identity, sítě,logování, monitoring, …
 • Využití Blueprintů pro nasazování aplikací, provoz a zabezpečení
 • Zabezpečení prostředí – zálohování dat, šifrování, ukládání klíčů, ..
 • Integrace se stávajícím onpremise prostředí – DC, identity, CI/CD, …
 • Definice politik pro Landing zonu včetně reportingu
Migrace aplikací do Cloudu – schéma architektury | ORBIT

ACCELERATION AND RELIABLE MIGRATION OF SERVICES TO THE CLOUD

Acceleration and Migration Applications do cloudu může společnosti přinést lákavé uživatelské a provozní benefity. Vše závisí na důkladné analýze a na správné aplikační architektuře.

 • Application Assessment and PoC Testing
 • Migration scenarios and the division of applications into migration waves
 • Nasazení Cloud Ready aplikací – optimalizace a sizing zdrojů
 • Nasazení Cloud Native aplikací – kontejnerizace a integrační technologie
 • Využití automatizace CI/CD pomocí aplikačních Blueprints
 • Detailní a otestovaný migrační plán cloudových služeb, aplikací a Landing zony
Assessment aplikací a možné migrační scénáře

BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ PROVOZ APLIKACÍ A CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ

Správa a rozvoj cloudu vyžadují neustálou péči. Kontinuální monitoring, optimalizace a zlepšování zabezpečování jsou zárukou, že cloud nepřestane být vaším dobrým sluhou.

 • Manage and optimise your cloud environment
 • Operational monitoring and reporting
 • Continuous improvement of security
 • Increasing the level of deployment and evaluation automation with IaC
 • FinOps, cost management, budgets and application optimization
 • Provider analysis of changes and determination of impact
Operational benefits of cloud native applications | ORBIT Cloud Encyclopedia

Reference

migrated users to the cloud
cloud workshops
cost reduction
in a cloud environment
increase efficiency
operational savings
for 5 years

SELECTED CUSTOMERS 

WHAT IS YOUR DESTINATION IN THE CLOUD?

Cloudové technologie jsou základním kamenem digitální transformace. Pomáhají společnostem zavádět inovace a plnit neustále se měnící očekávání firem a zákazníků. Migrace do cloudu však může být náročnější a trvat déle, než se původně plánovalo. Ať už jste na své cestě kdekoli, naši specialisté na cloud ze společnosti ORBIT vám umožní využít naplno výhod, které cloud poskytuje

Ondřej Moudrý | ORBIT
Ondřej Moudrý

Sales director
ondrej.moudry@orbit.cz
+420 777 860 355

Naše služby vám pomůžou bezpečně dorazit do cíle.