Česká pojišťovna: Jak přestěhovat 1300 serverů do Itálie

Česká pojišťovna: Jak přestěhovat 1300 serverů do Itálie

Stěhování datového centra do Itálie

Česká pojišťovna & ORBIT

Logo Česká pojišťovna


ORBIT do projektu přinesl kompetence, zkušenosti, výborné porozumění prostředí velkých firem a dokonalé pochopení našich potřeb. Projekt dopadl skvěle.

Petr Štengl, ředitel IT provozu, Česká pojišťovna

 

RYCHLÁ FAKTA

  • Stěhování datového centra z České republiky do Itálie
  • 14 000 uživatelů, 850 TB dat, 1300 serverů, 1150 aplikací
  • Podíl na vyčíslené úspoře ve výši 100 miliónů EUR

VÝCHOZÍ STAV

Na počátku projektu stálo rozhodnutí skupiny Generali centralizovat IT infrastrukturu ze šesti zemí do datacentra v Itálii. IT tým České pojišťovny (dnes Generali Česká pojišťovna) tak potřeboval v krátkém čase analyzovat asi 1 150 aplikací, virtuální desktopy přibližně 14 000 uživatelů a datová centra s více než 1 300 servery. Jako dodavatele studie stěhování datového centra s patřičnými zkušenostmi si zvolil společnost ORBIT.

 

VÝSLEDNÝ STAV

Výchozím bodem řešení byla osvědčená Metodika 160+ týmu ORBIT, která vychází ze zkušeností s rozsáhlými projekty v oblasti migrace datových center, ze znalosti korporátního prostředí, z konzultačních dovedností a z vysoké míry kompetencí.

Pro úspěch projektu a dodržení plánovaného termínu dokončení byla zásadní proměna přístupu všech klíčových lidí týmu od pasivního příjímání pokynů k aktivnímu využívání naší podpory a převzetí spoluodpovědnosti za úspěch i neúspěch.

Pečlivě vypracovaná analýza se stala základem pro přípravu a realizaci migrace kompletního aplikačního portfolia a virtuálních desktopů České pojišťovny. O jejích kvalitách svědčí, že vlastní migrace proběhla hladce a její výsledek byl velkým překvapením pro klíčové business manažery. I díky ORBITu tak Česká republika dokončila celý projekt přesně podle harmonogramu, a to jako první z šesti zapojených evropských zemí.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...