AWS CloudFormation

Automatizujte nasazení a řízení AWS cloudu
a minimalizujte lidské chyby

AWS CLOUDFORMATION ZA VÁS NASADÍ A VYLADÍ
VŠECHNY KOMPONENTY CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ

V dynamickém prostředí cloudu můžete (ale spíše musíte) rychle reagovat na změny. Je to svět, ve kterém pro poctivou ruční práci není místo. Proto firmám pomáháme se standardizací prostředí AWS cloudu a s jeho maximální automatizací.

Služba AWS CloudFormation vám pomůže minimalizovat lidské chyby, k nimž dochází při ruční obsluze prostředí AWS cloud. Usnadní vám modelování a nastavení prostředků AWS tak, abyste mohli věnovat více času aplikacím běžícím v AWS. Jednoduché nasazování a správa AWS služeb vám poskytne plnou kontrolu nad jejich životním cyklem.

Princip fungování AWS CloudFormation | ORBIT
AWS CloudFormation vám umožní vytvoření šablony (blueprint), která popisuje všechny požadované prostředky AWS (například instance Amazon EC2 nebo instance Amazon RDS DB). CloudFormation se následně postará o zajištění a konfiguraci těchto prostředků a AWS.

KLÍČOVÉ BENEFITY AWS CLOUDFORMATION

Urychlení nasazení infrastruk-tury

Minimalizace lidských chyb

Správa infrastruk-tury pomocí DevOps

Integrovaná bezpečnost

Zajištění konzistence prostředí

AWS CloudFormation umožňuje předvídatelně a opakovaně vytvářet a nasazovat AWS infrastrukturu. V kombinaci s produkty AWS (Amazon EC2, Amazon Elastic Block Store, Amazon SNS, Elastic Load Balancing či Auto Scaling) budete vytvářet vysoce spolehlivé, škálovatelné a nákladově efektivní aplikace v cloudu – a to bez starostí s vytvářením a konfigurací samotné podkladové AWS infrastruktury.

BLUEPRINTY A AUTOMATIZACE

Cloud Blueprint Framework jsme vyvinuli proto, abyste mohli automatizovat jednotlivé oblasti architektury, což vám zajistí bezpečné a spolehlivé prostředí. Framework se zaměřuje na tři oblasti:

1. Environment Blueprints

Slouží k zajištění samotného účtu AWS Landing-Zone
Zahrnují základní služby jako:

  • centralizované přihlašování a role
  • sítě a integrace do onpremise
  • identity, monitoring a loging
  • rozpočty

2. Security Blueprints

Služby bezpečnosti slouží k automatizaci kontroly prostředí. Jsou konfigurovány pomocí bezpečnostních plánů:

  • AWS Config
  • AWS Inspector
  • AWS Guarduty
  • AWS Security Hub

3. Infrastructure Blueprints

Tzv. generic blueprints jsou opakovaně použitelné pro všechna prostředí či aplikace (např. pro nasazení RDS nebo ECS).

Blueprinty specifické pro aplikaci pokrývají individuální potřeby konkrétní aplikace
(např. parametry databáze, tajnosti ukládané ve službě Secrets Manager nebo jednotlivé proměnné v Systems Manager Parameter Store).

Cloud Blueprint Framework | ORBIT
Martin Gavanda | ORBIT

AWS tým a Kvalifikace

„Jsme vysoce specializovaným týmem AWS architektů a inženýrů, kteří se zaměřují na projekty modernizace a zabezpečení cloudu. Máme bohaté zkušenosti z velkých firem a cloudových projektů ve finančním sektoru.“ 

Martin Gavanda, AWS Cloud Architect Lead @ ORBIT

ORBIT AWS certifikace

JAKÝ JE VÁŠ CÍL CESTY V CLOUDU?

Cloudové technologie jsou základním kamenem digitální transformace. Pomáhají společnostem zavádět inovace a plnit neustále se měnící očekávání firem a zákazníků. Migrace do cloudu však může být náročnější a trvat déle, než se původně plánovalo. Ať už jste na své cestě kdekoli, specialisté na cloud ze společnosti ORBIT vám umožní využít naplno výhod, které cloud poskytuje.

Marian Vohanka

Key Account Manager
marian.vohanka@orbit.cz
+420 603 747 820

NÁŠ TÝM CLOUDOVÝCH ODBORNÍKŮ VÁS PODPOŘÍ
NA KAŽDÉM KROKU CESTY DO CLOUDU