Cloud Encyclopedia: a quick guide to the cloud
| |

Cloud Encyclopedia: a quick guide to the cloud

Awareness of cloud services, their purpose, advantages and disadvantages is often superficial and fragmented in our region. That is why Cloud encyclopedia was created. A series of 17 articles from the ORBIT team, which will reliably introduce everyone to the area of cloud IT services. As ORBIT, we have been intensively involved in cloud services for years. We apply our…

Encyklopedie cloudu: stručný průvodce cloudovým prostředím
|

Encyklopedie cloudu: stručný průvodce cloudovým prostředím

Povědomí o cloudových službách, jejich účelu, výhodách a nevýhodách, je v našem regionu často povrchní a roztříštěné. Proto vznikla Encyklopedie cloudu – seriál článků od kmenových Orbiťáků, které každého zájemce na českém trhu spolehlivě uvedou do problematiky cloudových IT služeb. Cloudovým službám se jako ORBIT intenzivně věnujeme již léta. V této moderní technologické stránce IT života našich zákazníků uplatňujeme své…