IT ASSESSMENT

ZÁSADNÍ PŘESTAVBA IT
SE NEOBEJDE BEZ STRATEGICKÉ ANALÝZY.
ZMAPOVÁNÍ APLIKACÍ, VAZEB A PROCESŮ JE

ZÁKLAD ZODPOVĚDNÉHO ROZHODNUTÍ

Home » Konsolidace IT infrastruktury » IT Assessment

KAM KRÁČÍŠ, IT?

  • Je firemní IT infrastruktura stále efektivní?
  • Odpovídá obchodním cílům a našim vizím?
  • Jak ji co nejlépe přebudovat a co to bude stát?

AŽ VÁS OTÁZKY DOŽENOU,
NEZÁVISLÝ IT ASSESSMENT
VÁM DÁ ODPOVĚDI
.

KDY JE ČAS NA IT ASSESSMENT?

Když zvažujete modernizaci IT
infrastruktury nebo (částečnou) migraci
na hybridní či cloudový model.

Když chce vedení zmapovat situaci
v IT provozu a identifikovat
oblasti pro zefektivnění.

Když potřebujete nezaujatý výpočet TCO
a business case od externího experta
nezatíženého vazbami na technologické vendory.

Tomáš Jabůrek, Raiffeisenbank | ORBIT„Smyslem a cílem nezávislé analýzy od společnosti ORBIT bylo získat důvěryhodné informace pro strategické rozhodnutí o způsobu konsolidace infrastruktury v datových centrech.“

Tomáš Jabůrek
ředitel provozu IT, Raiffeisenbank

CELÁ REFERENCE

K ČEMU SLOUŽÍ IT ASSESSMENT

  • Zmapuje smysluplné scénáře konsolidace a virtualizace IT infrastruktury.
  • Porovnává dostupné technologie a popíše metriky k měření jejich výkonu v provozu.
  • Nabídne variantní technologická řešení na on-premise nebo cloudových platformách.
  • Ke každému z předložených řešení představí kalkulace TCO i RCO s požadovaným časovým výhledem a srovnání současných a cílových nákladů.
  • Navrhne koncept udržitelného rozvoje IT prostředí, který zohlední narůstající počet provozovaných IT služeb.

CÍLEM IT ASSESSMENTU JE UMOŽNIT SPOLEČNOSTI, ABY SI
KOMPETENTNĚ ZVOLILA OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.

K čemu slouží IT Assessment | ORBIT

Karel Rychlý, OLMA | ORBIT„I malá firma může být složitá. Proměna jejího IT prostředí však proběhla hladce, zejména díky letité výborné spolupráci a dobrým vztahům se společností ORBIT.“

Karel Rychlý
IT Manager, OLMA

PŘEČÍST CELOU REFERENCI

PROČ SI VYBRAT ZA PARTNERA ORBIT

Metodika ORBIT 160+ pro IT Assessment
  • IT Assessment zpracováváme podle vlastní ověřené metodiky ORBIT 160+ vyvinuté na základě 20 let praxe a více než 160 zrealizovaných projektů analýzy a konsolidace IT infrastruktur.
  • Tento výkonově zaměřený systém umožňuje zpracovat indikativní „end to end“ analýzu stávajícího stavu (AS-IS) prostředí a návrh koncepce budoucího stavu (TO-BE). To vše definovaným, opakovatelným, ověřitelným a bezpečným způsobem, ve kterém je klíčový celostní přístup k analýze stávajícího stavu a k návrhu koncepce stavu budoucího.

FIRMY NEPŘIPRAVUJÍ ROZSÁHLÉ IT PROJEKTY KAŽDÝ DEN. MY ANO.
NA NÁŠ ZKUŠENÝ TÝM KONZULTANTŮ SE PROTO MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Jiří Kouba, O2 | ORBIT„Razítko externího experta, jakým je ORBIT, je pro nás zárukou, že navržené řešení v budoucnu obstojí. Celý koncept konsolidace NTW datacentra respektuje nové trendy v oblasti IT infrastruktury.“

Jiří Kouba
Cloud & OSS manager, O2

PŘEČÍST CELOU REFERENCI

PLÁNUJETE
PROVĚTRAT SVÉ IT?

Zkušenosti s provozem datových center nejsou v IT branži vzácností. I já jsem jich nasbíral spoustu. Ale teprve v ORBITu jsem poznal, jaké možnosti skýtá konsolidace a optimalizace datových center a vlastně IT infrastruktury jako celku.

Těší mě společně s kolegy pomáhat zákazníkům realizovat úspory, zavádět automatizaci či efektivně migrovat jejich datová centra.

Společně najdeme řešení i pro vás.

Jan Datel | ORBIT
Jan Datel
Key account manager

PRO KOHO JSME JIŽ ZPRACOVALI IT ASSESSMENT?

Klienti IT Assessment | ORBIT