Virtuální pracovní místo

Kdykoliv, kdekoliv, z jakéhokoliv zařízení.

Koncept „ANY“ je živou součástí informační strategie mnoha firem. Takřka bez ohledu na jejich velikost nebo tržní zařazení. A virtualizace je nezbytnou technologickou součástí tohoto konceptu.

20 let zkušeností a přes 160 úspěšných virtualizačních projektů posunulo naše vnímání virtualizace. Chápeme ji, spolu s terminálovými službami, jako nezbytné východisko, základ. Na něj pak navazují služby, data a především aplikace. A to obzvlášť aplikace připravené plnohodnotně k mobilnímu používání včetně graficky náročných prostředí CAD a PLM systémů. Součástí našeho vnímání virtualizace jsou webifikace a tabletizace aplikací.

15 let vyvíjíme vlastní softwarové nástroje, které doplňují portfolia zavedených výrobců a z virtuálních infrastruktur činí snadno spravovatelné celky, které poskytují reálnou hodnotu uživatelům i byznysu. 

Technologie: Citrix, VMware, Microsoft, nVidia, ORBIT