Generali: Jak zapojit tisíce uživatelů do projektu

Generali: Jak zapojit tisíce uživatelů do projektu

Komunikační strategie Gondoliér
zlepšila vnímání dopadů probíhajícího projektu

GENERALI & ORBIT

Logo Generali


„Díky systematické komunikaci se zlepšilo vnímání dopadů probíhajícího projektu a zároveň se nám tím otevírá cesta k lepšímu obrazu celého IT.”

Lukáš Molcar, Řízení vztahů se zákazníkem, Česká pojišťovna

Generali & Komunikační strategie Gondoliér | ORBIT

Rychlá fakta

  • Řízení komunikace, dodávka komunikačních nástrojů
  • Aktivní zapojení 8 000 uživatelů

VÝCHOZÍ STAV

Skupina Generali (dnes Generali Česká pojišťovna) v letech 2015–2016 radikálně proměnila svou IT infrastrukturu, což zahrnovalo sestěhování datových center všech částí holdingu do Itálie. Vedení společnosti společně s ORBITem, který se na projektu podílel, identifikovali nutnost komunikovat tuto změnu s uživateli IT, kterým projekt negeneroval přímou přidanou hodnotu. Cílem bylo navrhnout a zrealizovat vhodnou strategii, která povede k lepšímu přijetí celého projektu.

 

VÝSLEDNÝ STAV

Hlavním pilířem vytvořené komunikační strategie Gondoliér byla sada nástrojů podporujících partnerský přístup IT k jeho uživatelům – konkrétně web, soutěž a kontaktní bod. Realizátoři migrace datových center plnili v této strategii roli průvodců – gondoliérů.

Využitím interního firemního intranetu a nových atraktivních webových stránek jako centrálního komunikačního uzlu se podařilo uživatele aktivně zapojit do projektu. Gondoliér nenásilnou a hravou formou předával zaměstnancům užitečné informace jako časové plány migrací, stavy jednotlivých aplikací nebo odpovědi na často kladené otázky. Uživatelé cítili zájem o své potřeby, aktivně komunikovali, měli okamžitou odezvu na své dotazy a zapojovali se do soutěže.

Souběžným cílem projektu bylo zjistit, do jaké míry zvolený přístup komunikace změnových IT projektů funguje a jakou přináší přidanou hodnotu. Prokázalo se, že se ORBITu podařilo zajistit, aby se zaměstnanci Generali cítili jako součást týmu a projekt stěhování datových center přijali za svůj.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...