FINOPS – peníze až na prvním místě

FINOPS – peníze až na prvním místě

FINOPS – peníze až na prvním místě | Encyklopedie cloudu ORBIT

 

Téma nákladů v cloudu jsem již rozebíral v jednom z předchozích článků. Ukázali jsme si v něm různé druhy nákladů v cloudu i kde a jak lze ušetřit. Jak to ale celé uřídit a dosáhnout efektivního využívání prostředků v tak dynamickém prostředí, jakým je veřejný cloud? Odpovědí je… FinOps!

Jakub Procházka

 

Co je to FinOps

Většina z vás se již pravděpodobně setkala se spojeními jako DevOps, SecOps, DevSecOps a podobně. Málokdo ale asi narazil na termíny FinOps, nebo dokonce CapOps. Co znamenají? Proč k tradičním disciplínám vývoje, bezpečnosti, řízení financí nebo kapacit přidáváme příponu Ops?

FinOps neboli finance operations je poměrně mladá disciplína, která se zabývá, jak už název napovídá, finanční stránkou provozovaného prostředí ve veřejném cloudu. Jedná se o metodiku, která má za cíl udržet přehled nákladů a poskytnout celkový vhled do provozovaného prostředí. Současně tak poskytuje cenné informace o tom, kolik nás jednotlivé služby i provozované aplikace stojí.

 

FinOps/Finance operations | Encyklopedie cloudu ORBIT |
Cloud Container Capacity Optimization (https://www.densify.com/)

 

Souvislost mezi FinOps, CapOps a DevOps demonstruje obrázek výše. Z něho je patrné, že do finance operations patří:

 • vhled do fakturace,
 • chargeback,
 • analýza anomálních nákladů,
 • rezervace a savings plány.

Mezi již klasickým (a v posledních letech velmi populárním) DevOps a dnes probíraným FinOps vzniká částečná mezera, kterou se pak snaží vyplnit CapOps neboli capacity operations, tj. řízení dostupných kapacit zdrojů, aby odpovídaly skutečným potřebám provozu.

 

Proč by vás to mělo zajímat?

Je jasné, že čím větší je společnost, tím těžší je řízení nákladů. V kontextu cloudu toto platí dvojnásob. Jednoduchý investiční model nákupu se přehoupl do dynamického trhu s neustálými změnami cen, konfigurací a objemu odběru služeb. Nejde jen o samotné zdroje, ale také o zlepšení firemních procesů a o dosažení cílů společnosti.

Stojí před námi hned několik výzev jako:

 • obtížné identifikování původu nákladů,
 •  rozdělení nákladů uvnitř organizace (cost centra),
 • nečekané výkyvy v nákladech,
 • spolehlivá redukce nákladů,
 • využívání různých slev a úspor,
 • nejistota, zda jsou vybrané zdroje optimální.

 

Benefity, které nám dobře implementovaný FinOps přináší, jsou:

 • Vhled – poskytuje společnosti vhled do aktuálních nákladů a alokací.
 • Odpovědnost za náklady – definuje odpovědnost propojením alokovaných zdrojů a nákladů s existujícími projekty a konkrétními týmy.
 • Optimalizace zdrojů – optimalizuje využití infrastruktury změnami, škálováním i odebíráním existujících zdrojů.
 • Governance – přináší best practices do dalších budoucích projektů pomocí aplikovaných politik a cost management strategie.

 

Zdroj: https://dilbert.com/strip/2009-12-07

 

Jak dosáhnout vašich FinOps cílů?

Životní cyklus FinOps se neustále opakuje v pravidelných iteracích. Můžeme ho rozdělit do tří navazujících fází:

 • Inform
 • Optimize
 • Operate

 

FinOps Life Cycle
FinOps Life Cycle (https://www.finops.org)

 

Inform

Začněte u lidí. Jde o komunikaci přímo s jednotlivými týmy a byznysem pro vytvoření společné odpovědnosti za spotřebovávané zdroje. Cílem je získat přesné informace o tom, za co společnost utrácí, na čem vydělává a jaká je efektivita, na které operují.

Implementujte např. kvalitní analýzu faktur, rozklad nákladů v různých pohledech přes týmy, nákladová centra nebo projekty. Zaveďte odpovídající budgety.

 

Optimize

Následně zpracujte získané informace, což umožní vašim týmům vylepšit své pracovní procesy, odhalit detailní vhled do provozu a aplikovat doporučení založená na cílech společnosti.

Identifikujte žrouty zdrojů, zdroje výkyvů ve fakturách od poskytovatelů, zastaralé konfigurace, nevyužívané zdroje a nevyužité slevy a spoustu dalších příležitostí k levnějšímu provozu.

 

Operate

A nakonec… definujte a aplikujte procesy pro poskytnutí kontinuity a struktury. Přidejte spolehlivou technologii. Součástí finance operations jsou i nástroje a platformy, které vašim týmům umožní dělat jejich práci efektivněji. Příkladem může být třeba multicloudový nástroj Densify, který používáme v ORBITu pro naše klienty již několik let.

Nechte nástroje spočítat optimální instance, konfigurace, sizing kontejnerů, skladbu saving plánů a rezervací. Zaveďte automatizaci doporučení na úrovni objednávaných služeb i deploymentu pomocí dynamického infrastructure as a code.

 

Jak začít?

Asi tím nikoho nepřekvapím, ale první věc, co budete potřebovat, je opět plán. S adopcí vám může významně pomoci FinOps Foundations, na jejichž stránkách najdete dobře zpracovaný framework. Pro představu, co vás na této cestě čeká, se můžete podívat na příklad adopční roadmapy.

 

Adopting-FinOps Way | Encyklopedie cloudu ORBIT
Adopting FinOps Way (https://www.finops.org/)

 

Při adopci FinOps je třeba mít na paměti šest základních principů, které vycházejí z definovaného frameworku a bez kterých se neobejdete:

 1. Týmy musí spolupracovat.
 2. Rozhodnutí jsou poháněna business hodnotou cloudu.
 3. Každý přebírá odpovědnost za své spotřebovávané zdroje.
 4. FinOps reporty by měly být dostupné a dobře načasované.
 5. Řídící tým musí být centralizovaný.
 6. Variabilní ceny v cloudu berte jako výhodu, která pracuje pro vás.

 

A kdo to bude dělat?

Jak je uvedeno v prvním principu, týmy musí spolupracovat. Pro správné fungování finance operations budeme potřebovat všechny tyto role:

 

Rozdělení rolí | Encyklopedie cloudu ORBIT
Division of Personas (https://www.finops.org/)

 

Následující diagram znázorňuje aplikaci FinOps modelu, kde FinOps tým (někdy označovaný jako cloud cost center of excellence) spolupracuje se zbytkem společnosti na správě cloudové strategie, governance a best practices tak, že zbytek organizace může profitovat z přesunu aplikací do veřejných cloudů.

 

Aplikace FinOps | Encyklopedie cloudu ORBIT
FinOps Application (https://www.finops.org)

 

Nástroje, které vám mohou pomoci

Nástrojů, které pomáhají s řízením nákladů, je na trhu spousta. V ORBITu využíváme velice progresivní Densify. Tento nástroj poskytuje nejen funkcionality bill readeru, ale především pokročilá optimalizační doporučení, která na základě měřených metrik a pomocí nastavených politik a umělé inteligence doporučí ideální zdroj pro daný workload.

 

Nástroj Densify | Encyklopedie cloudu ORBIT
Densify Tool (https://www.densify.com/)

 

Každý poskytovatel veřejného cloudu rovněž nabízí své více či méně sofistikované nástroje, které mohou uživatelům s FinOps pomoci. Většinu z nich jsem již zmínil v předchozím článku o nákladech (např. AWS CloudWatchAzure Advisor, tagy, různé kalkulátory apod.).

 

Kam dál?

Zaujala vás myšlenka finance operations a chcete se dozvědět více? V tom případě mohu doporučit stránky finops.org, které provozuje FinOps Foundation spadající pod Linux Foundation. Nebo tento zajímavý článek s téměř hodinovým videem, ve kterém kolegové z Densify rozebírají problematiku FinOps a nástrojů do větších detailů.

Spoustu dalších zajímavých cloudových článků a tipů najdete i v naší cloudové encyklopedii.

 

O autorovi
Jakub Procházka
IT Consultant | LinkedIn
Jakub má zkušenosti od infrastruktury datacenter přes fyzický HW, správu systémů i sítí až po virtualizaci a cloud. Je znalý v oblasti VMware technologií a je certifikovaný cloud architekt jak pro Microsoft Azure, tak pro Amazon AWS. Technické znalosti: Azure, AWS, Cloud Computing, Cloud Architecture, Networking, Storage, VMware.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...