4 obranné valy na cestě do cloudu: Proč je bez strategie a roadmapy nepřekonáte?

4 obranné valy na cestě do cloudu: Proč je bez strategie a roadmapy nepřekonáte?

4 obranné valy na cestě do cloudu: Proč je bez strategie a roadmapy nepřekonám? | Encyklopedie cloudu ORBIT

 

Využití cloudu ve firemním IT je velká změna. Aby bylo efektivní, je potřeba se na adopci dobře připravit. Nejen proto, že cloud se chová jinak než naše on-premise IT, ale také proto, že nasazení cloudu znamená vyřešit některé palčivé oblasti IT – architektury, vývoje, provozu, procesů, compliance, principů řízení atd. Rád bych se s vámi podělil o tyto „nezaplatitelné“ zkušenosti a objasnil, jakou roli v nich hraje strategie a roadmapa.

Lukáš Klášterský

 

Menší odbočka k vojenským výpravám

S adopcí cloudu je to podobné jako s vojenským tažením – zkušený vojevůdce ví, že technická převaha nestačí. Bez velmi pečlivě a dobře naplánované logistiky není dlouhodobého úspěchu. Proč? Proto, aby třeba:

 • pěšáky nesužoval hlad a zima (lidské zdroje),
 • tankům a letadlům nedošly pohonné hmoty a munice (finance a nástroje)
 • nevázla komunikace mezi jednotlivými vojsky a velením,
 • velení mělo dostatečné a pravdivé informace z bojiště,
 • vojska byla správně motivována,
 • atd., atd.

 

Sebelepší technické vybavení zkrátka nebude stačit, pokud vojsku chybí:

 1. elementární strategie, čeho chce dosáhnout,
 2. velmi důkladné plánovaní (roadmapa) jednotlivých aktivit, zejména těch podpůrných.

Na počátku se cesta do cloudu vojenské kampani nepodobá, ale to pouze zdánlivě. Cloud si (stejně jako vojenský nepřítel) ponechává určitou míru nenápadnosti. Pokud nestojíme o nečekaná překvapení, musíme ho nejprve co nejlépe poznat a s pomocí promyšlené strategie překonat několik strategických obranných valů. Prozradím vám, které to jsou.

 

První obranný val: Rozumím, jak mohu cloud technologie použít, a mám k tomu motivaci

Na počátku je důležité vědět, zda vůbec do cloudu chceme jít nebo do něj investovat. Většinou začínáme technickými úvahami, jak se do něj vůbec dostat. Jak si osvojit věci, které jsou podobné jako v on-premise, a jak si osvojit ty, které jsou jako z jiné galaxie (alespoň na počátku) – typicky PaaS, automatizace, PAYG, 3YRI, …?

Zde platí staré pravidlo „ukázaná platí“ a je potřeba se ponořit do experimentovaní a hraní s možnostmi cloudu. Určitě je dobré se poučit od ostatních. Zajímavé typy může najít třeba v Encyklopedii cloudu.

Často se přitom do experimentování nepouštíme proto, že jsme snílci, co si rádi hrají s novinkami, ale zkrátka proto, že nemáme jinou možnost. Typickými případy, se kterými jsme se museli historicky smířit, jsou aplikace pro kolaboraci à la Slack, MS Teams, Cisco Webex nebo Google Hangouts. Ty v jiné podobě, než cloudové nenajdete, a tudíž kvůli nim musíme cloud nasadit.

Experimentování s cloudem (ať již s chutí, nebo z donucení) je při překonávání prvního obranného valu nezbytné. Jeho zdolání se stane důležitým základem na vaší cestě.

 

Experimentování s cloudem | Encyklopedie cloudu ORBIT

 

Druhý obranný val: Rozumím odlišnostem on-premise/cloud a vím, pro co bych chtěl cloud využít

Překonáním prvního obranného valu většinou začínáme chápat odlišnosti cloudu od on-premise. Pouštíme se tedy do úvah, zda se vyplatí do cloudu jít a s čím.

Docházíme k matematice „1 + 1 = 3“, tedy že budeme mít dvě prostředí: on-premise a cloud, a navíc to celé integrované. A že se tedy budeme muset popasovat se třemi typy aplikací a infrastruktury: s těmi:

 • co se do cloudu vůbec nehodí,
 • které tam padnou jako ulité,
 • u kterých si nejsme jistí, kam vlastně patří.

 

Podrobněji jsme si tento problém vysvětlovali v předchozím článku.

Tyto úvahy nám pomůžou si ujasnit, na co bychom chtěli cloud použít a jak. Stejně tak si ujasníme, do čeho se s cloudem pouštět nebudeme a nechceme.

A tady už nebudeme pochybovat o tom, že cesta do cloud není jen jeden z mnoha projektů v IT, ale že se jedná o zásadní změnu. Tato uvědomění znamenají překonání druhého obraného valu.

 

1+?+1=3 | Encyklopedie cloudu ORBIT

 

Třetí obranný val: Bez adopce nebude efekt cloudu takový, jaký chceme

Implementace nových technologií je mj. spojena (kromě vlastního technického nasazení a integrace do stávajícího IT prostředí) také s nutností adopce. S adopcí lidmi, kteří budou cloudové technologie používat, a s adopcí technologií do procesů.

Je potřeba si uvědomit, že nasazením cloudu nepřichází jen jedna technologie, ale přichází celá platforma se setem technologií, které jsou integrovány spolu s řídícím systémem platformy. Využití cloudové platformy znamená:

 • získání sady výhod – automatizace, jednotný katalog, integrované technologie,
 • smíření se s limity – mohu si nastavit jen některé parametry platformy (jiné ne).

 

Důsledky jsou vidět na kolaboračních cloud SaaS platformách M365, Gaps, Webex. Jsme nadšeni z novinek, které poskytovatel průběžně přináší, ale změny si žijí vlastním životem. My si můžeme pouze vybrat, jestli změny adoptujeme hned, nebo o něco později.

Integrace cloudové platformy do našeho IT prostředí také běžně znamená, že si můžeme podle sebe přizpůsobit jen některé oblasti procesů, zatímco v mnoha jiných případech se musíme přizpůsobit platformě.

Příkladem přizpůsobení je řízení nákladů a kapacitní plánování. V on-premise stačí kapacitní plánování jednou ročně a kontrola rozpočtu kvartálně. U cloudu se musíme kapacitním plánovaním zabývat minimálně kvartálně a řídit rozpočet v měsíční periodě. Na to vše je potřeba připravit IT tým – zkušenostmi, procesně, organizačně.

Uvědoměním si nutnosti věnovat značnou energii na adopci cloudové platformy dosáhneme překonání třetího obraného valu na cestě ke cloudu.

 

Adopce cloudových platforem | 4 obranné valy na cestě do cloudu | Encyklopedie cloudu ORBIT

 

Čtvrtý obranný val: Fenomén úklidu – většího, než si dovedeme představit

Nejsložitějším a zároveň nejtěžším obraným valem k překonání na cestě do cloudu je fenomén úklidu. Musíme se totiž smířit s faktem, že budeme napravovat věci, které sice přímo s nasazením cloudu nesouvisejí, ale pokud je nenapravíme, bude nasazení cloudu buď velmi složité, nebo dokonce nemožné.

Fenoménu úklidu se nelze vyhnout, neboť vyplývá z faktu, že se v IT nelze na 100 % vyrovnat se svou historií. Proč? V IT nežijeme v dokonalém světě a vždy existují:

 • architektonické dluhy v aplikacích a infrastruktuře,
 • technologie, kterých jsme chtěli zbavit, ale nebyl na to čas či rozpočet,
 • nedokončené změnové projekty,
 • neoptimalizované procesy,
 • atd., atd.

 

Ano, takové problémy v IT vždy existují a potřeba jejich úklidu se často vynoří až uprostřed velkého projektu. S úsměvem říkám, že každý velký projekt by se neměl posuzovat podle vlastní změny, ale podle toho, jak velký úklid okolí si změna vynutí.  

Cloud je velká změna, a proto se fenoménu úklidu nejde vyhnout. Počítejte s ním hned od začátku, připravte se na něj a pokuste se ho plánovat a řídit. Nejvíc bolí zjištění, že jste k úklidu donuceni za pochodu a nepočítali jste s ním ani v časovém plánu ani v rozpočtu projektu.

 

 

Bez strategie a roadmapy to nejde

Už asi chápete mé srovnání plánování nasazení cloudu s vojenskou kampaní. Jak si odpovědět na otázku: Proč je strategie a roadmapa nutná pro cestu do cloudu? Protože jen díky nim:

 1. si ujasníte vlastní motivaci a budete vědět, jak cloud technologie použít, 
 2. porozumíte odlišnostem mezi on-premise a cloudem a pochopíte, pro co cloud využít,  
 3. naplánujete správný mix adopce akčních kroků, organizace a procesů pro nasazení cloudu, 
 4. nadefinujete nápravně-úklidové kroky, které musíte udělat, abyste cloud mohli využívat efektivně, 
 5. potvrdíte si, kterým regulacím musíte vyhovět v případě, že jste regulovaný subjekt. Tento bod, je specifický a budu se mu věnovat v nějakém z příštích článků.

 

Strategie a roadmapa na cestě do cloudu | Encyklopedie cloudu ORBIT

 

Pokud všechny výše uvedené valy zdoláte, máte napůl vyhráno. Definovaná cloudová strategie a roadmapa významně zvýší pravděpodobnost vašeho úspěchu na cestě ke cloudu.

 

 

O autorovi
Lukáš Klášterský
Digital and Cloud Advisor Partner | LinkedIn
Lukáš se pohybuje v oblasti digitálních a cloudových služeb, která se zabývá transformací IT prostředí do cloudu s využitím vícerychlostního přístupu. Jeho oborem je především adopce, implementace, řízení a transformace IT prostředí a týmů do AWS, Microsoft Azure, M365 v oblasti governance, financí, architektury, vývoje, bezpečnosti a provozu.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...