ČSOB: Jak vybudovat flexible workspace a těžit z něj

ČSOB: Jak vybudovat flexible workspace a těžit z něj

Studie Flexible workspace poskytla ČSOB nezbytné informace pro kvalifikované rozhodnutí

ČSOB & ORBIT

Logo ČSOB


„Vzhledem k rozsahu změn, kterými projekt virtualizace může fungování banky trvale ovlivnit, je nezbytné disponovat přesnými informacemi. Renomé ORBITu pro nás bylo zárukou, že získáme precizní data, na základě kterých můžeme učinit zodpovědná rozhodnutí.“

Luboš Chládek CTO, Executive Director at KBC Global Services

ČSOB & Flexible workplace | ORBIT

Rychlá fakta

  • Vytvoření studie Flexible Workspace
  • Podpora strategického konceptu „IT je byznys a byznys je IT“
  • Úspory plynoucí z virtualizace kalkulovány pro období 5 let

VÝCHOZÍ STAV

Vznik nové obchodní strategie ČSOB přinesl potřebu upravit firemní koncept IT tak, aby se z IT stal partner obchodní části banky, s níž bude aktivně hledat možnosti rozvoje byznysu. Se strategickou otázkou, zda v této souvislosti zachovat současný firemní model standardních PC, nebo přistoupit k virtualizaci koncového bodu, se ČSOB rozhodla obrátit na společnost ORBIT, aby ve věci doručování desktopů a aplikací poskytla přesná data a důvěryhodná doporučení.

 

VÝSLEDNÝ STAV

Výstupem projektu byla podrobná studie v oblasti podpory obchodu a snížení nákladů banky, která obsahovala porovnání TCO dostupných řešení, optimální architekturu IT postavenou na konceptu flexible workspace a návrh realizace.

Analýza kromě technického a obchodního pohledu přinášela i návrh komunikační strategie celého projektu v rámci banky. Opuštění čistě technologického pohledu na problém a větší soustředění na obchodní přínosy navrhovaných změn má ČSOB přinést posílení vnitrofiremní prestiže IT a přispět k naplnění strategie banky vyjádřené heslem „IT je byznys a byznys je IT“.

Díky zkušenostem ORBITu v oblasti strategie a nástrojů komunikace byly v ČSOB položeny základy k vybudování silného a oboustranně výhodného partnerství mezi IT a jeho zákazníky.

POMOHLI JSME ČSOB DEMONSTROVAT ROZDÍL MEZI TRADIČNÍM A FLEXIBILNÍM PRACOVIŠTĚM.
SE ZŘEJMOU NADSÁZKOU: