Od aktualizace disaster recovery plánů
k interaktivní aplikaci pro jejich řízení

Raiffeisenbank & ORBIT Disaster Recovery Manager (aneb taskcontrol)

Aplikace Task Manager (původně Disaster Recovery Manager) k plánování a řízení projektů
 
 
David Boklohanič, Head of IT Infrastructure, Raiffeisenbank
Nutnost aktualizovat naše krizové plány vyústila v příjemné překvapení. Ve spolupráci s ORBITem vznikla aplikace, se kterou naplánujete a hlavně odřídíte každý test i libovolný změnový projekt. Ať je jakkoliv náročný.
— David Boklohanič, Head of IT infrastructure, Raiffeisenbank
 
 

Ani ránu bez mobilu, e-mailu, chatu a excelové tabulky!

V Raiffeisenbank při disaster recovery (DR) testech simulují úplný výpadek jednoho ze dvou datacenter banky. Testu předchází pečlivá příprava a promyšlená organizace desítek pracovníků a stovek přísně synchronizovaných úkonů – což není je tak.

Původní krizový plán Raiffeisenbank měl podobu rozsáhlé excelové tabulky. V průběhu testu ji aktualizoval přetížený DR manager komunikující telefonem/ SMSkami/ chatem se zbytkem týmu: „Kdy to bude? V čem je problém? Nech to být a pusť se do … ”

Testy, které nekončily naprostým úspěchem, navíc neměly dostatečně srozumitelný zápis, se kterým by bylo možné najít spolehlivé zlepšení. Vedení Raiffeisenbank se proto rozhodlo obrátit na ORBIT.

 
 
VÝZVY PRO ORBIT  • Navrhnout řešení podporující DR testy banky • Aktualizovat DR plány • Uspět s řešením během nejbližšího DR testu banky už za 12 týdnů

VÝZVY PRO ORBIT

• Navrhnout řešení podporující DR testy banky

• Aktualizovat DR plány

• Uspět s řešením během nejbližšího DR testu banky už za 12 týdnů


Dokonalé řešení neexistuje? Tak ho vymyslíme

Nejprve jsme v Raiffeisenbank aktualizovali všechny scénáře DR plánu. Během práce jsme si uvědomili, že nejlepší by bylo dát našemu klientovi nástroj pro real-time management DR testu.

Navrhli jsme proto online aplikaci Disaster Recovery Manager, která umožňuje sestavit přehledný DR plán (v našem případě asi 300 kroků) a pak podle něj odřídit celý test. Interaktivně, v klidu a bez nutnosti resuscitovat na konci DR managera.

 
Jak ORBIT DR MANAGER (TASK CONTROL) funguje? 1) V aplikaci vytvoříte řídící plán a stanovíte časový rámec plnění úkolů pro všechny zúčastněné týmy a jednotlivce. 2) Vytvořenný řídící plán můžete publikovat na internetu nebo na firemní síti včetně podpory single sign-on. 3) Po spuštění plánu ORBIT TaskControl organizuje činnosti tak, že maximálně efektivně využívá časová okna. 4) TaskControl přehledně monitoruje změny, potvrzuje je (i auditním logem) a v reálném čase informuje členy týmu o stavu činnosti. 5) Plán aktivity si můžete uložit jako šablonu pro opakované spuštění rutinních plánů, typicky např. pro disaster recovery testování.

Plánovaný ostrý DR test proběhl v Raiffeisenbank v původním termínu a nad očekávání hladce. Běžná délka testu se díky DR Manageru významně zkrátila a výsledek v zúčastněných zanechal výborný dojem. Disaster, tentokrát nesimulovaný, se tedy nekonal.

Dnes mohou v Raiffeisenbank na základě výsledného protokolu DR testu zpětně analyzovat a upravit DR plán pro další použití. Průběh testu je navíc exportovatelný jako log, který slouží i jako auditní podklad pro ČNB.

 
 
Martin Job, IT architekt, Raiffeisenbank
Každý měl stálý přehled, co, kde a jak probíhá, což byl pro všechny zážitek a zcela jiná zkušenost, prakticky neporovnatelná s tím, když vše koordinuje jeden projekťák s telefonem, chatam a excelem.

— Martin Job, IT Architekt, Raffeisenbank
 

Druhý život DR manageru aneb Zrození TaskControl

Ukázalo se, že Disaster Recovery Manager není jen další nástroj pro plánování projektů, ale aplikace pro jejich skutečné řízení.
A že možnosti jeho uplatnění jsou mnohem širší, než jsme původně zamýšleli.

Dalším vývojem jsme tak vytvořili aplikaci ORBIT TaskControl, se kterou snadno a interaktivně naplánujete i odřídíte jakýkoliv změnový projekt. Ať je sebevíc náročný.

Tedy i ten Váš.

 
VÝSLEDKY PRO RAIFFEISENBANK  • Aktualizované scénáře DR plánů • Funkční aplikace pro plánování a řízení DR testů (a jiných náročných projektů) • Časová úspora cca 6 hodin v rámci jednoho DR testu • Nižší chybovost procesu DR testování • Exportovatelné logy pro ČNB

VÝSLEDKY PRO RAIFFEISENBANK

• Aktualizované scénáře DR plánů

• Funkční aplikace pro plánování a řízení DR testů (a jiných náročných projektů)

• Časová úspora cca 6 hodin v rámci jednoho DR testu

• Nižší chybovost procesu DR testování

• Exportovatelné logy pro ČNB


realizujete rozsáhlé plány až SE stovkami navazujících aktivit mnoha jednotlivců?

Pak bude nejlepší

A PROPLOUT PROJEKTEM S APLIKACÍ TaskControl.