Návrh servisních služeb

SERVISNÍ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ FIREMNÍ STRATEGIE.

Každá firma má svou strategii - někdy propracovanější a precizně popsanou a někdy ji nosí v hlavě třeba jen pár jedinců. Současné technologické možnosti dovolují tuto strategii uskutečňovat, případně ji i účelně rozvíjet. Moc technologií je jednoduše obrovská. Avšak skutečně podstatná je schopnost navrhovat takové služby, které naplňování firemní strategie přímo podporují a vytvářejí stabilní a bezpečné prostředí.

  • Katalog IT služeb

  • Model interního i externího smluvního zajištění (SLA)

  • Způsob technologického zajištění vysoké dostupnosti

  • Způsob personálního a procesního zajištění

  • Model měření a hodnocení služeb

  • Cyklus revize a aktualizace IT služeb