Gondoliér – komunikační strategie

logo-general_20150119091755342.jpg.png
molcar.jpg

„Díky systematické komunikaci se zlepšilo vnímání dopadů probíhajícího projektu a zároveň se nám tím otevírá cesta k lepšímu obrazu celého IT.”

Lukáš Molcar, Řízení vztahů se zákazníkem, Česká pojišťovna

grey_background.png

Rychlá fakta

• Řízení komunikace, dodávka komunikačních nástrojů

Aktivní zapojení 8 000 uživatelů

Výchozí stav

Skupina Generali v letech 2015–2016 radikálně proměnila svou IT infrastrukturu, což zahrnovalo sestěhování datových center všech částí holdingu do Itálie. Vedení společnosti společně s ORBITem, který se na projektu podílel, identifikovali nutnost komunikovat tuto změnu s uživateli IT, kterým projekt negeneroval přímou přidanou hodnotu. Cílem bylo navrhnout a zrealizovat vhodnou strategii, která povede k lepšímu přijetí celého projektu.

Výsledný stav

Hlavním pilířem vytvořené komunikační strategie Gondoliér byla sada nástrojů podporujících partnerský přístup IT k jeho uživatelům – konkrétně web, soutěž a kontaktní bod. Realizátoři migrace datových center plnili v této strategii roli průvodců – gondoliérů.

Využitím interního firemního intranetu a nových atraktivních webových stránek jako centrálního komunikačního uzlu se podařilo uživatele aktivně zapojit do projektu. Gondoliér nenásilnou a hravou formou předával zaměstnancům užitečné informace jako časové plány migrací, stavy jednotlivých aplikací nebo odpovědi na často kladené otázky. Uživatelé cítili zájem o své potřeby, aktivně komunikovali, měli okamžitou odezvu na své dotazy a zapojovali se do soutěže.

Souběžným cílem projektu bylo zjistit, do jaké míry zvolený přístup komunikace změnových IT projektů funguje a jakou přináší přidanou hodnotu. Prokázalo se, že se ORBITu podařilo zajistit, aby se zaměstnanci Generali cítili jako součást týmu a projekt stěhování datových center přijali za svůj.