CloudCockpit

Služby, data a aplikace na jednom místě.

Typické informační prostředí firmy? Desítky aplikací, stovky služeb a tuny dat. Každá aplikace má vlastní přihlašovací údaje, služby jsou poskytovány z různých zdrojů a data jsou uložena na různých místech. A uživatel? Ten si zkrátka musí nějak poradit. Anebo mu složitý přístup vyřeší CloudCockpit.

Integrační portál CloudCockpit nabízí jednotný přístup ke cloudovým službám, firemním virtualizovaným aplikacím, desktopům i datům. Webové rozhraní umožňuje silně zabezpečený  vícefaktorový single-sign-on přístup z jakéhokoliv zařízení, kdykoliv a odkudkoliv. 

CloudCockpit je nezbytný nástroj pro všechny, kterým leží na srdci dobrá uživatelská zkušenost, komfortní práce a vysoká dostupnost poskytovaných IT služeb.


Virtuální pracovní místo

Kdykoliv, kdekoliv, z jakéhokoliv zařízení.

Koncept „ANY“ je živou součástí informační strategie mnoha firem. Takřka bez ohledu na jejich velikost nebo tržní zařazení. A virtualizace je nezbytnou technologickou součástí tohoto konceptu.

20 let zkušeností a přes 160 úspěšných virtualizačních projektů posunulo naše vnímání virtualizace. Chápeme ji, spolu s terminálovými službami, jako nezbytné východisko, základ. Na něj pak navazují služby, data a především aplikace. A to obzvlášť aplikace připravené plnohodnotně k mobilnímu používání včetně graficky náročných prostředí CAD a PLM systémů. Součástí našeho vnímání virtualizace jsou webifikace a tabletizace aplikací.

15 let vyvíjíme vlastní softwarové nástroje, které doplňují portfolia zavedených výrobců a z virtuálních infrastruktur činí snadno spravovatelné celky, které poskytují reálnou hodnotu uživatelům i byznysu. 

Technologie: Citrix, VMware, Microsoft, nVidia, ORBIT


Workplace Management

Kontrola, ochrana, správa a garance výkonu.

Flexibilní pracovní prostředí zaměřené na různorodost uživatelů a podporu jejich individuálního výkonu je z pohledu organizace skvělé. Avšak řídit a zabezpečit takové prostředí je velká výzva.

Workplace Management je řešení, které umožňuje centrálně spravovat a řídit všechny služby, data a aplikace bez ohledu na to, jakým způsobem jsou uživateli doručovány. Zda se jedná o fyzické nebo virtuální desktopy, anebo cloudové služby.

Pokrývá bezpečnostní aspekty provozu jako je autentifikace, nastavování práv, sledování auditní stopy a ochranu proti nákazám. Inteligentně řídí distribuci výpočetního výkonu a zajišťuje tak dodávku kontinuálně stejné uživatelské zkušenosti.

Technologie: AppSense, ORBIT


Enterprise Mobility Management (EMM)

Bezpečnost mobilních zařízení a dat.

Odolávat poptávce po „zmobilnění“ uživatelů nemá velký význam. Je vcelku jisté, že pokud organizace nevyjde uživatelům vstříc novou možností používat tablety, chytré telefony nebo notebooky k pracovním účelům, lidé si naleznou vlastní cesty, jak si tento komfort dopřát. A to za cenu bobtnající nekontrolovatelné zóny rizik.

EMM je v prvé řadě koncept zohledňující člověka, jeho potřeby, očekávání a jeho chování. V řadě druhé jde o soubor procesů a technologií, které se zaměřují na správu mobilních zařízení, bezdrátových sítí a dalších mobilních prostředků. 

Cílem EMM je především zajistit firemní data na mobilních zařízeních proti krádeži či diskreditaci. A zároveň ochránit samotná mobilní zařízení i jejich uživatele proti zneužití. Vše s možností okamžitého vzdáleného zásahu.

Technologie: Citrix, VMware


Tabletizace aplikací

Jakékoliv firemní aplikace na mobilních zařízeních.

Krásná a jednoduchá mobilní aplikace. To je sen každé firmy. Co si ale počít s desítkami klíčových podnikových aplikací, jejichž vývoj započal někdy v roce 2003, kdy virtualizace byla v plenkách a první iPad ještě neexistoval ani na papíře? Začít vyvíjet jejich mobilní verze? V realitě většiny organizací jde o takřka hororový scénář. 

Tabletizace je metoda, jak převádět zastaralé aplikace na plně funkční mobilní verze. Součástí modernizace je pak především integrace uživatelských rozhraní aplikací mezi sebou a úprava funkčního rozsahu pro individuální potřeby uživatelů. Nikdo totiž nepotřebuje stovky funkcí, které byly do aplikací za patnáct let vytvořeny. Úplně postačí těch deset důležitých. Na výstupu je pak jednoduchá mobilní aplikace s přesně těmi funkcemi, které uživatel opravdu potřebuje.

Tabletizace je příležitost, jak za zlomek peněz a času, oproti tradičnímu vývoji, zmobilnit funkce nových i starých firemních aplikací. 

Technologie: PowWow


Automatizovaná modernizace aplikací

Modernizace podnikových aplikací za fixní cenu.

Každá organizace provozuje desítky či stovky aplikací. Jejich architektura a vývojové prostředí bývá velmi různorodé – jaksi poplatné době, kdy byl zahájen jejich vývoj. Ve specifických případech není výjimkou, že k aplikaci ani neexistuje dokumentace a přesto na ní závisí klíčové procesy. Modernizovat tyto aplikace tak, aby měly široce dostupné webové rozhraní anebo je bylo možné provozovat na mobilních zařízeních, se jeví jako nadlidský úkol. Ale není to tak.

Zní to téměř nereálně. Avšak mnohé firemní aplikace je možné automatizovaně modernizovat. Je vývojovou platformou Visual Basic, Power Builder nebo snad stará verze Java? Není problém. Řešení GizmoxTS dokáže automaticky modernizovat 70-95% celého kódu aplikace do prostředí .NET / html5 nebo Java. Časová a finanční úspora je ve srovnání s klasickým vývojem až desetinásobná.

ORBIT je jedinou firmou v regionu Central & Eastern Europe, která dokáže toto řešení poskytnout.

Technologie: GizmoxTS


Grafika na plný výkon. Odkudkoliv a kdykoliv

Uvolněte ruce svým vývojářům s řešením 3D Workplace

Také na vás doléhají rostoucí požadavky na vývoj, design a produkci v grafickém 2D/3D prostředí? Dnešním vývojářům konstruktérům již nestačí rýsovací prkno, profesionální střihači videa se nespokojí s výstupem v DVD kvalitě a grafické studio si, marná sláva, nevystačí s obyčejnými 2D tiskárnami. Většina projektů dnes vyžaduje týmovou práci, extrémní výpočetní výkon a mobilitu pracovníků.

Jak toho docílit a zároveň zajistit, aby zvolené řešení časově, psychicky a finančně nezruinovalo IT oddělení firmy?

Společnost ORBIT nalezla řešení, které těmto požadavkům vyhovuje. A nejen to. 3D Workplace je dokáže skloubit s požadavky výrobců 2D/3D aplikací na OS, na platformy či na typy koncových zařízení. Vychází vstříc firemním politikám sdílení a klade velký důraz na zabezpečení citlivých dat.

Konstruktéři a designéři našich klientů získávají uživatelsky přívětivé flexibilní pracoviště. Umožňuje jim přepínat mezi druhy modelovacích aplikací nebo sdílet v reálném čase stejnou verzi souboru. Klíčovým benefitem je pak možnost bezpečně přistupovat k datům z mobilních zařízení i při špatné datové konektivitě – a to bez obav, že by data opustila firemní datacentrum.

Výjimečnost našeho řešení však doceníte teprve tehdy, když zohledníte jeho vedlejší efekt – finanční úspory. Vaše provozní náklady totiž poklesnou v závislosti na použitých aplikacích a rozsahu operací o 16–73 %. Není se tak co divit, že 3D Workplace v současnosti úspěšně využívá mnoho českých průmyslových společností.

 

Technologie: Citrix, VMWare, nVidia.