6754a050ba655ec30f4f74eecd978f3a.original.png

Virtualizace koncového bodu aneb flexibilní workplace

skvoraga.jpg

"Jde o významný technologický skok, kterým zásadně měníme způsob, jak efektivně dělat obchod. Neváhám říci, že díky projektu virtualizace se posouváme do jednadvacátého století”.

Jiří Škorvaga, člen představenstva České spořitelny a náměstek generálního ředitele

Rychlá fakta 

  • Nejrozsáhlejší projekt virtualizace koncového bodu ve střední a východní Evropě

  • 650 poboček migrováno na virtuální prostředí

  • 7 600 terminálů nahradilo stolní počítače

  • 200+ aplikací převedeno do virtuálního prostředí

  • 650+ fyzických serverů odstraněno z poboček

  • 10.000+ zaměstnancům banky usnadňuje virtualizace práci

Výchozí stav

Česká spořitelna se rozhodla zásadně změnit svou firemní kulturu s cílem více se přiblížit zákazníkovi a důsledně využívat všech obchodních příležitostí. Od přerodu ve flexibilní workplace se do budoucna očekávala podpora byznysu a maximální mobilita zaměstnanců banky. Projekt se měl opírat o mimořádné zkušenosti společnosti ORBIT jakožto generálního dodavatele.

Výsledný stav

Projekt virtualizace koncového bodu České spořitelny byl nejrozsáhlejším projektem svého druhu ve střední a východní Evropě. Jeho nedílnou součástí byla ORBITem řízená důkladná interní komunikace, jež minimalizovala rizika špatného přijetí projektu a která vedení společnosti i jejím zaměstnancům přinesla poznání nových možností spojených s virtualizací.

Hlavním výstupem virtualizace koncového bodu jsou plně centrálně spravované terminály na všech pracovištích banky. Z pobočkové sítě byly odstraněny všechny lokální servery, což se projevilo na výrazném snížení provozních nákladů. Provoz a správu všech aplikací ve virtuálním prostředí nyní zajišťuje technologická platforma Citrix (Citrix XenApp, Citrix XenDesktop) a o bezpečný přístup administrátorů se stará AppSense DesktopNow (Ivanti).

 

Podívejte se, jak probíhal projekt v České spořitelně.