VirtuaControl

ŘÍZENÍ UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ.

Idea, koncept, business case. Virtualizační projekt. Úspěšný. Nové možnosti, nové perspektivy v podnikání. A také zbrusu nová starost, jak spravovat novou architekturu, garantovat dostupnost všech aplikací a ručit za kvalitu služeb ve virtualizovaném prostředí. A protože nástroj, který by tohle dokázal, na trhu nebyl dlouho dostupný, tak jsme si ho vytvořili. A jmenuje se VirtuaControl. A co všechno umí?

vDesktop je modul, který kondicionálně řídí uživatelské prostředí. Prakticky vzato, mapuje ikony na uživatelské ploše, sdílené disky, tiskárny, uživatelské profily, ikony ve Start Menu. A toto prostředí mění podle místa přihlášení – jiný desktop v kanceláři, jiný doma, jiný na cestách. Vždy v souladu s nastavenou politikou, s garantovanou stabilitou a dobou přihlášení.

PerformaControl garantuje uživateli dostatečný výkon. Příklad? Pokud si 10 uživatelů najednou otevře obsáhlou tabulku, teoreticky by mohli zkonzumovat výkon, který budou další uživatelé postrádat. PerformaControl řídí distribuci výkonu tak, aby všichni uživatelé měli vždy k dispozici výkon odpovídající jejich pracovním potřebám. Zajišťuje Fair User Policy.

ProfileControl nahrazuje funkci tradičních lokálních, cestovních a povinných profilů ve Windows prostředí. Vytváří hybridní profil. Ten dle nastavené politiky řídí, které aplikace a sekce zůstávají trvale a které se přenášejí. Významně se tak zkracuje doba přihlášení a zvyšuje stabilita uživatelského prostředí. ProfileControl zároveň vytváří auditní stopu o činnosti uživatele a vychází tak vstříc zákonu o kybernetické bezpečnosti.

User Watcher je funkcionalita mapování činnosti uživatele. Zaznamenává, kdo se přihlásil, na jak dlouhou dobu, kolik systémových prostředků spotřeboval, jaké aplikace využíval. Tyto údaje interpretuje v přehledných statistikách. User Watcher dokáže rozpoznat i tzv. Idle Users, tedy uživatele, kteří po dlouhou dobu po přihlášení nevykazují žádnou činnost.

Session Recording, čili skutečné nahrávání činnosti uživatele na jeho zařízení. Buď ve formátu videa anebo jako soubor obrázků. Pořízené obrázky jsou dále rozpoznatelné a analyzovatelné (OCR). Session Recording slouží jako vysoký stupeň preventivní ochrany u skupin rizikových uživatelů anebo jako možný důkazní materiál v případech fraudů či zneužití.

VirtuaControl vyvíjíme desítky let. Odráží se v něm naše zkušenosti i potřeby našich klientů. Daří se nám vytvářet nástroj, který svým funkčním rozsahem patří na špičku softwarových systémů pro řízení dat, aplikací a uživatelů ve virtualizovaných prostředích.


Technologie: VirtuaControl