ORBIT SOFTWARE

PRODUKTY PEČLIVÉHO NASLOUCHÁNÍ
POTŘEBÁM NAŠICH KLIENTŮ

ORBIT VIRTUACONTROL A TASKCONTROL

VYZKOUŠEJTE NÁSTROJE, KTERÉ SI VYŽÁDALI SAMI UŽIVATELÉ.

ORBIT software může najít uplatnění i ve vaší společnosti.

Logo VirtuaControl | ORBIT

POŘÁDEK V PROSTŘEDÍCH, PROFILECH I APLIKACÍCH

ORBIT VirtuaControl garantuje dostupnost všech aplikací fyzické nebo virtualizované IT infrastruktury a má pod kontrolou chování uživatelů.

  • Přehlednější desktop, efektivnější spolupráce
  • Monitoring firemního SW a vytíženosti uživatelů
  • Centrální doručování a správa všech aplikací
  • Zabezpečení proti neodborným zásahům
  • Úspora času při správě uživatelských prostředí
Logo TaskControl | ORBIT

AUTOMATIZOVANÁ KOORDINACE AKTIVIT

ORBIT TaskControl efektivně organizuje členy týmu, automatizuje delegování úkolů, monitoruje všechny činnosti a neustále zdokonaluje váš plán.

  • Přehlednost a časová provázanost úkolů
  • Automatizace exekucí, průběžné notifikace
  • Auditní záznamy a reporting
  • Optimalizace procesů, aktualizace šablon
  • Úspora času a méně stresu

JAK VZNIKNE KVALITNÍ IT SOFTWARE?

V ORBITu stojí na počátku servisní tým dohlížející na to, aby IT našich zákazníků spolehlivě šlapalo.
Naši specialisté staví na třech hlavních pilířích:

ODBORNOST

Certifikáty technologických gigantů
jako Citrix, Microsoft, VMware nebo Densify
považujeme za základ.

ZKUŠENOSTI

Rozsáhlé projekty u největších evropských
firem korunované pozitivními referencemi
dávají specialistům oporu.

VSTŘÍCNOST

Ochota naslouchat, vnímat potřeby klienta
a hledat pro ně nová řešení proměňují
smluvní vztah v partnerství.

Dlouhodobé servisní smlouvy s našimi zákazníky nejsou cílem, ale prostředkem ke zdokonalování našich služeb.
I proto vznikly nástroje ORBIT VirtuaControl a ORBIT TaskControl.

Encyklopedie cloudu

Icon
Encyklopedie cloudu
Zavřít

Cloud encyclopedia

Icon
Cloud encyclopedia
Close
Loading...