VirtuaControl

Řízení uživatelského prostředí.

Idea, koncept, business case. Virtualizační projekt. Úspěšný. Nové možnosti, nové perspektivy v podnikání. A také zbrusu nová starost, jak spravovat novou architekturu, garantovat dostupnost všech aplikací a ručit za kvalitu služeb ve virtualizovaném prostředí. A protože nástroj, který by tohle dokázal, na trhu nebyl dlouho dostupný, tak jsme si ho vytvořili. A jmenuje se VirtuaControl. A co všechno umí?

vDesktop je modul, který kondicionálně řídí uživatelské prostředí. Prakticky vzato, mapuje ikony na uživatelské ploše, sdílené disky, tiskárny, uživatelské profily, ikony ve Start Menu. A toto prostředí mění podle místa přihlášení – jiný desktop v kanceláři, jiný doma, jiný na cestách. Vždy v souladu s nastavenou politikou, s garantovanou stabilitou a dobou přihlášení.

PerformaControl garantuje uživateli dostatečný výkon. Příklad? Pokud si 10 uživatelů najednou otevře obsáhlou tabulku, teoreticky by mohli zkonzumovat výkon, který budou další uživatelé postrádat. PerformaControl řídí distribuci výkonu tak, aby všichni uživatelé měli vždy k dispozici výkon odpovídající jejich pracovním potřebám. Zajišťuje Fair User Policy.

ProfileControl nahrazuje funkci tradičních lokálních, cestovních a povinných profilů ve Windows prostředí. Vytváří hybridní profil. Ten dle nastavené politiky řídí, které aplikace a sekce zůstávají trvale a které se přenášejí. Významně se tak zkracuje doba přihlášení a stabilita uživatelského prostředí. ProfileControl zároveň vytváří auditní stopu o činnosti uživatele a vychází tak vstříc zákonu o kybernetické bezpečnosti.

User Watcher je funkcionalita mapování činnosti uživatele. Zaznamenává, kdo se přihlásil, na jak dlouhou dobu, kolik systémových prostředků spotřeboval, jaké aplikace využíval. Tyto údaje interpretuje v přehledných statistikách. User Watcher dokáže rozpoznat i tzv. Idle Users, tedy uživatele, kteří po dlouhou dobu po přihlášení nevykazují žádnou činnost.

Session Recording, čili skutečné nahrávání činnosti uživatele na jeho zařízení. Buď ve formátu videa anebo jako soubor obrázků. Pořízené obrázky jsou dále rozpoznatelné a analyzovatelné (OCR). Session Recording slouží jako vysoký stupeň preventivní ochrany u skupin rizikových uživatelů anebo jako možný důkazní materiál v případech fraudů či zneužití.

VirtuaControl vyvíjíme desítky let. Odráží se v něm naše zkušenosti i potřeby našich klientů. Daří se nám vytvářet nástroj, který svým funkčním rozsahem patří na špičku softwarových systémů pro řízení dat, aplikací a uživatelů ve virtualizovaných prostředích.

Technologie: VirtuaControl


GuardControl

Plnohodnotný monitorovací nástroj během několika minut.

Snad každá větší firma řeší, jakou aplikací co nejlépe dohledovat svou infrastrukturu. A že je z čeho vybírat! Aplikací pro monitoring je opravdu dlouhá řada. Ale, ruku na srdce. Často je obtížné je od sebe vůbec rozeznat. Tak jsou si funkčně podobné. A příliš se neliší ani ve chvíli, kdy dojde na projekt. Podobné finanční nároky a několik týdnů či měsíců implementace. Ale co kdyby tu byla aplikace, kterou je možné nasadit ne za týdny, ne za dny, ale za několik desítek minut. Vlastně, ona tu je. 

GuardControl je systém, který nevyžaduje žádnou instalaci agentů. A proto je jeho spuštění tak extrémně rychlé. Dostupný model „Software-as-a-Service“, tedy bez nutnosti platby za implementační práce a s garantovanou cenou za uživatele / zařízení, je silnou zbraní, kterou se GuardControl zásadně liší od většiny dostupných monitorovacích aplikací. 

GuardControl jsme, v souladu s naším zaměřením, vyvinuli pro monitoring Windows infrastruktury, terminálových serverů a prostředí Citrix a VMware. A samozřejmě jej dokážeme napojit i na další externí procedury. GuardControl umožňuje v osmi funkčních kategoriích monitorovat uživatele, uživatelské prostředí, aplikace i výkon. Výsledky monitoringu pak prezentuje v přehledných souhrnech v podobě nástěnky. 

Není možné zde v detailech popsat celkový funkční rozsah aplikace GuardControl. A není to ani cílem. GuardControl zkrátka patří do řady robustních monitorovacích nástrojů a vyniká extrémní rychlostí nasazení a atraktivním modelem provozování SaaS.

Technologie: GuardControl


Tabletizace aplikací

Jakékoliv firemní aplikace na mobilních zařízeních.

Krásná a jednoduchá mobilní aplikace. To je sen každé firmy. Co si ale počít s desítkami klíčových podnikových aplikací, jejichž vývoj započal někdy v roce 2003, kdy virtualizace byla v plenkách a první iPad ještě neexistoval ani na papíře? Začít vyvíjet jejich mobilní verze? V realitě většiny organizací jde o takřka hororový scénář. 

Tabletizace je metoda, jak převádět zastaralé aplikace na plně funkční mobilní verze. Součástí modernizace je pak především integrace uživatelských rozhraní aplikací mezi sebou a úprava funkčního rozsahu pro individuální potřeby uživatelů. Nikdo totiž nepotřebuje stovky funkcí, které byly do aplikací za patnáct let vytvořeny. Úplně postačí těch deset důležitých. Na výstupu je pak jednoduchá mobilní aplikace s přesně těmi funkcemi, které uživatel opravdu potřebuje.

Tabletizace je příležitost, jak za zlomek peněz a času oproti tradičnímu vývoji zmobilnit funkce nových i starých firemních aplikací. 

Technologie: PowWow


Automatizovaná modernizace aplikací

Modernizace podnikových aplikací za fixní cenu.

Každá organizace provozuje desítky či stovky aplikací. Jejich architektura a vývojové prostředí bývá velmi různorodé – jaksi poplatné době, kdy byl zahájen jejich vývoj. Ve specifických případech není výjimkou, že k aplikaci ani neexistuje dokumentace a přesto na ní závisí klíčové procesy. Modernizovat tyto aplikace tak, aby měly široce dostupné webové rozhraní anebo je bylo možné provozovat na mobilních zařízeních, se jeví jako nadlidský úkol. Ale není to tak.

Zní to téměř nereálně. Avšak mnohé firemní aplikace je možné automatizovaně modernizovat. Je vývojovou platformou Visual Basic, Power Builder nebo snad stará verze Java? Není problém. Řešení GizmoxTS dokáže automaticky modernizovat 70-95% celého kódu aplikace do prostředí .NET / html5 nebo Java. Časová a finanční úspora je ve srovnání s klasickým vývojem až desetinásobná.

ORBIT je jedinou firmou v regionu Central & Eastern Europe, která dokáže toto řešení poskytnout.

Technologie: GizmoxTS