Vybudování kompetenčního centra

2000px-Société_Générale.svg.png
roemer.jpg
Prokazatelné snížení TCO na IT, rychlá distribuce nových aplikací a podpora změny obchodního modelu Komerční banky byly natolik působivé, že Société Générale přijala iniciativu této společnosti a zařadila ji do své globální strategie.
Robert Roemer, programový manažer, Société Générale

Výchozí stav

Po mimořádně přesvědčivých výsledcích nasazení technologie virtuálních desktopů v Komerční Bance učinil její majoritní vlastník, skupina Société Générale, strategické rozhodnutí distribuovat úspěšný koncept do dalších zemí. Slibovala si od něj znásobení obchodních možností společnosti, minimalizaci provozních nákladů a možnost budoucího rozvoje implementovaných řešení. Dodání know-how pro vznik kompetenčního centra i jeho řízení bylo zadáno společnosti ORBIT.

výsledný stav

Société Générale nyní provozuje kompetenční centrum zaměřené na efektivní a rychlou distribuci projektů a aplikací na pobočkách střední a východní Evropy a Afriky – od Srbska a Rumunska přes Ghanu až po Madagaskar. V prvních fázích implementace technologie virtuálních desktopů ORBIT podpořil odborné kapacity klienta svými zdroji – zajistil školení pracovníků centra a předal jim znalosti z oblasti konsolidace a virtualizace.

Projekt přinesl Société Générale také očekávané významné snížení TCO na IT a podpořil změny obchodního modelu klienta. Sjednocení implementační metodiky umožnilo společnosti vzájemně porovnávat výsledky projektů v jednotlivých regionech a vytvářet analytické podklady pro hodnocení výkonnosti svých poboček. Úspěšný koncept se proto stal součástí globální strategie New Desktop Genereation skupiny Société Générale a ORBITu přinesl další cenné zkušenosti.

 

Podívejte se, co říkají v Société General o rozsahu svého kompetenčního centra.