heading picture.jpg

Od aktualizace disaster recovery plánů
k vytvoření interaktivní aplikace pro jejich řízení

„Nutnost aktualizovat naše krizové plány vyústila v příjemné překvapení. Ve spolupráci s ORBITem vznikla aplikace, se kterou naplánujete a hlavně odřídíte každý test i libovolný změnový projekt. Ať je jakkoliv náročný.”
— David Boklohanič, Head of IT infrastructure, Raiffeisenbank

VÝCHOZÍ STAV

Ani ránu bez mobilu, e-mailu, chatu a excelové tabulky!

V Raiffeisenbank při disaster recovery (DR) testech simulují úplný výpadek jednoho ze dvou datacenter banky. Testu předchází náročná příprava a pečlivá organizace desítek pracovníků a stovek přísně synchronizovaných úkonů.

Původní krizový plán Raiffeisenbank měl podobu rozsáhlé excelové tabulky. V průběhu testu ji aktualizoval
přetížený DR manager komunikující telefonem/SMSkami/chatem se zbytkem týmu.

Testy, které nekončily naprostým úspěchem, navíc neměly dostatečně srozumitelný zápis, se kterým by bylo možné najít spolehlivé zlepšení. Vedení Raiffeisenbank se proto rozhodlo obrátit na ORBIT.

Výzvy pro ORBIT

●        navrhnout řešení podporující DR testy banky

●        aktualizovat DR plány

●        uspět s řešením během nejbližšího ostrého DR testu banky za 12 týdnů

VÝSLEDNÝ STAV

Snadné plánování a řízení projektů s aplikací Disaster Recovery Manager

Aktualizovali jsme scénáře DR plánu. Ukázalo se, že vhodným řešením pro našeho klienta by byl nástroj pro real-time management DR testu.

Navrhli jsme online aplikaci umožňující sestavit přehledný DR plán (v případě Raiffeisenbank s cca 300 kroky) a poté podle něj odřídit celý test. Interaktivně, v klidu a bez nutnosti resuscitovat na konci DR managera.

Průběh testu je exportovatelný jako log, který může sloužit jako auditní podklad pro ČNB. Na základě výsledného protokolu mohou v Raiffeisenbank zpětně analyzovat a upravit DR plán pro další použití.

Plánovaný ostrý DR test proběhl v původním termínu a nad očekávání hladce. Běžná délka testu se významně zkrátila, všichni zúčastnění hodnotili aplikaci velmi kladně. Disaster, tentokrát nesimulovaný, se tedy nekonal.

Ukázalo se, že Disaster Recovery Manager není jen další nástroj pro plánování projektů, ale aplikace pro jejich skutečné řízení.

„Každý měl stálý přehled, co, kde a jak probíhá, což byl pro všechny zážitek a zcela jiná zkušenost, prakticky neporovnatelná s tím, když vše koordinuje jeden projekťák s telefonem, chatam a excelem.“

— Martin Job, IT Architekt, Raffeisenbank
TaskControl jak funguje

Výsledky pro RAIFFEISENBANK

●        aktualizované scénáře DR plánů

●        funkční aplikace pro plánování i řízení DR testů (a jiných náročných projektů)

●        časová úspora cca 6 hodin během jednoho DR testu

●        nižší chybovost procesu DR testování

●        exportovatelné logy pro ČNB


Také realizujete rozsáhlé plány s desítkami až stovkami navazujících aktivit mnoha jednotlivců?

CHCI SI DOMLUVIT SCHŮZKU

A PROPLOUT PROJEKTEM S DISASTER RECOVERY MANAGEREM