Jak konsolidovat Network datacentrum?
Pomohli jsme O2 se správně rozhodnout

logo O2

O2 Czech Republic & ORBIT

Datový sál moderního datacentra O2 (Praha Stodůlky)
 

Pokud je třeba rozhodnout o způsobu konsolidace datacentra telekomunikačního giganta, který provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, zajišťuje internetová připojení a provozuje digitální televizní vysílání, potřebujete opravdu hodně informací, zkušeností a kuráže. Tahle případovka je o jednom takovém rozhodnutí.

 
 
 
Jiří Kouba, Cloud & OSS Manager, O2
Razítko externího experta, jakým je ORBIT, je pro nás zárukou, že navržené řešení v budoucnu obstojí. Celý koncept respektuje nové trendy v oblasti IT infrastruktury.
— Jiří Kouba, Cloud & OSS manager, O2
 

500

HODIN ANALÝZ

57 %

UŠETŘENÝCH PROCESORŮ

35 %

INVESTIČNÍCH ÚSPOR

17 500

ZEŠEDIVĚLÝCH VLASŮ

Hledá se architekt. Zn.: Vlastně už ne

Infrastruktura rozmístěná v několika lokalitách, různé stáří hardwaru a provoz probíhající na odlišných platformách. Když za takové situace přišlo v O2 na pořad dne stěhování Network datacentra (NTW DC) do moderní novostavby, nešlo toho nevyužít k pořádnému úklidu a optimalizaci.

Klíčová otázka konsolidačního projektu byla zřejmá: Jak má vypadat architektura nového NTW DC? Odpovědí jsme ale potřebovali víc: Lze provoz NTW DC provázat s běžnými interními IT systémy, jejichž migrace proběhla již dříve? A dokážeme zajistit prakticky bezvýpadkovou migraci systémů, které jsou klíčové pro běh služeb?

Při rozhodování, kterého externího dodavatele pověřit nalezením odpovědí, měli v O2 naštěstí jasno. Rozhodla kladná zkušenost, kterou s námi společnost měla z předchozího roku. Tehdy realizovaný projekt navíc vycházel z podobných potřeb jako projekt současný.


Informací není nikdy máme dost

Celý projekt jsme důsledně vedli ORBIT metodikou 160+. V případě proměny infrastruktury zahrnuje zejména detailní analýzu aplikací, způsobu jejich provozování a možností podpory.

Měření aktuálního virtuálního prostředí na více než 30 hostitelích, na asi 200 fyzických serverech a 20 aplikačních celcích trvalo přibližně čtyři měsíce. Díky technologii Densify jsme získali podrobné poznatky o chování a o skutečných výkonových rezervách současných zdrojů virtuální farmy O2.

Diskuzemi s vlastníky a administrátory aplikací jsme shromáždili technická, licenční a finanční data o měřených celcích. Současně jsme během série workshopů diskutovali se specialisty O2 o současné a budoucí architektuře NTW DC. A po půl roce už jsme toho měli dost… Myšleno dat a informací.

 
o2-sal-02a.png

Není datacentrum jako datacentrum

Network datacentrum (neboli datacentrum pro řízení mobilních a fixních sítí) se od klasického IT datacentra liší provázaností aplikačních celků s hardwarem, který řídí samotný provoz sítí a služeb s přidanou hodnotou (např. O2 TV). Specifickou technickou podporu mu zajišťují společnosti typu Nokia, Ericsson apod., a je proto obtížné tato datacentra virtualizovat nebo svévolně měnit jejich konfiguraci. Provozní výpadky NTW DC je nutné řešit v řádu desítek vteřin.

 
VÝZVY PRO ORBIT   • Kapacitně a architektonicky analyzovat současnou infrastrukturu NTW DC  • Rozhodnout o míře synergie provozu NTW DC  • Navrhnout novou architekturu NTW DC  • Vyčíslit TCO možných variant  • Přizpůsobit se harmonogramu probíhajícího stěhování datacenter

VÝZVY PRO ORBIT

• Kapacitně a architektonicky analyzovat současnou infrastrukturu NTW DC

• Rozhodnout o míře synergie provozu NTW DC

• Navrhnout novou architekturu NTW DC

• Vyčíslit TCO možných variant

• Přizpůsobit se harmonogramu probíhajícího stěhování datacenter


 

Od názorů k faktům

Po náročné agregaci všech dat a požadavků jsme úspěšně vytvořili návrh optimální architektury NTW DC s plánem konsolidace všech virtualizovatelných aplikačních celků do jednotné platformy. Přehledně jsme znázornili nutné kapacitní rozšíření stávající infrastruktury v čase, stejně jako design nově navržené architektury.

K investiční komisi O2 následně putoval ke schválení projektový záměr preferované varianty s kalkulací výrazných úspor za hardware i licence (viz komentář Kamila Kováře).

Provoz NTW DC splňovat náročná kritéria na nepřetržitý provoz, balancování výkonu a na dostupnost napříč logicky nezávislými geoclustery. Provozní podmínky jsou zkrátka u NTW DC mnohem tvrdší než u interních IT systémů operátora. Kdo by ostatně chtěl, aby doručení SMS zprávy trvalo pět minut?

 
Kamil Kovář, Business Consultant, ORBIT
Díky sestavení úplného obrazu nákladů provozovaných systémů jsme obhájili variantu konvergence serverové infrastruktury a úložiště dat do jediného celku v rámci VMware vSAN. Toto řešení je dlouhodobě výhodné svým výkonem i flexibilitou.
— Kamil Kovář, Business Consultant, ORBIT

Časový průběh projektu konsolidace Network datacentra O2


Umíme to nejen s IT, ale i s lidmi

Když rekonstruujete infrastrukturu, můžete ji označit cedulí „Musíme to opravit“ a pak se na pár týdnů někam schovat. Pro provozovatele NTW DC však takový postup nepřichází v úvahu.

Součástí dodávky našich služeb bylo proto rozfázování migrace aplikací tak, aby při ní docházelo jen k nezbytným výpadkům. Klidní technici = spokojený zadavatel projektu.

A nešlo jen o techniky. V O2 si pochvalovali také vliv našich expertů na obvykle neústupné aplikační administrátory. Ke srovnatelné míře spolupráce by je prý firemní kolegové přimět nedokázali, zatímco mandát velkého projektu a externí konzultanti disponující reálnými daty i zkušenostmi věci výrazně rozpohybovali.

VÝSLEDKY PRO O2   • Navržena konvergovaná architektura NTW DC na bázi VMware vSAN  • Budoucí úspora 57 % procesorových jader, 41 % fyzické paměti a 35 % nákladů na údržbu a rozvoj  • Omezení rizika vyhnutelných licenčních nákladů na databáze a middleware stroje  • Sestavení plánu optimální virtualizace aplikací běžících nyní na fyzických strojích

VÝSLEDKY PRO O2

• Navržena konvergovaná architektura NTW DC na bázi VMware vSAN

• Budoucí úspora 57 % procesorových jader, 41 % fyzické paměti a 35 % nákladů na údržbu a rozvoj

• Omezení rizika vyhnutelných licenčních nákladů na databáze a middleware stroje

• Sestavení plánu optimální virtualizace aplikací běžících nyní na fyzických strojích

Jiří Kouba, Cloud & OSS Manager, O2
Klíčoví lidé ORBITu profesně i lidsky zapadli do našeho týmu. Přinášeli osvěžující pohledy zvenčí, nezatížené provozem a vnitřními pravidly O2 a postupem času prakticky zanikla hranice mezi naším zaměstnancem a dodavatelem.
— Jiří Kouba, Cloud & OSS manager, O2

Příští směr: větší automatizace

Projekt jsme uzavřeli prezentací budoucího konceptu (75. schůzka projektu!), a to v původně dohodnutém termínu. Spokojenost s výstupy vzájemné spolupráce vedly O2 velmi záhy k úvahám o replatformingu dalších technologií, které nebyly součástí projektu, a o dalším rozvoji virtuální platformy směrem k větší automatizaci.

Zadavateli jsme tedy nepředali jen vagon informací a náruč vlastních zkušeností, ale i onu kapku kuráže potřebnou v budoucnu k odvážným kvalifikovaným rozhodnutím.

 
Rozložení nákladů řešení vSAN
 

A co Vaše datacentrum, splňuje všechny Vaše požadavky?

společně ho můžeme vybičovat k lepším výkonům.

task-control-05.jpg

RAIFFEISENBANK:
JAK SE NARODILA APLIKACE, O KTERÉ KLIENT NEVĚDĚL, ŽE JI POTŘEBUJE

 

DOOSAN LENTJES:
JAK VIRTUALIZACE PRACOVIŠTĚ NASTARTOVALA FIREMNÍ EXPANZI