BANNER soutez MSV2019 FINÁLNÍ VÝSLEDKY.jpg

FINÁLNÍ VÝSLEDKY MODELOVACÍ SOUTĚŽE

Kdo si na MSV 2019 nejrychleji poradil v modelování v SolidWorks?

 1. Stanislav Bu***h – 146 sekund

 2. Mikuláš Ge***el – 163 s

 3. Jan Šk***al – 195 s

 4. Jan Au***te – 212 s

 5. Pavel Ha***ka – 220 s

Všech pět soutěžících vyhrává bezpečnostní batoh a balíček praktických merchandise produktů ORBIT.

FINÁLNÍ VÝSLEDKY TIPOVACÍ SOUTĚŽE

Čí odpověď na tipovací otázku (o skutečném počtu účastníků modelovací soutěže) byla nejpřesnější?

 1. místo: Pavel Ov***ný

 2. místo: Stanislav Še***ba

 3. místo: Tomáš Pr***op

 4. místo: Michal Kl***nt

Vítěz na 1. místě vyhrává hlavní cenu – notebook HP ProBook G4. Soutěžící na 2.–4. místě získávají bezpečnostní batoh a balíček praktických merchandise produktů ORBIT.

Všem oceněným gratulujeme!

Slavnostní předání cen proběhne v sídle společnosti ORBIT (datum upřesníme 15. října 2019). V případě dotazů nás kontaktujte na petr.cuda@orbit.cz.


ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Soutěžte o notebook HP v hodnotě 25 000 Kč s ORBIT 3D Workplace“

Tato pravidla závazně upravují podmínky účasti v spotřebitelské soutěži. Pořadatelem soutěže je společnost ORBIT s. r. o. se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 166 28 110, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156620 (dále jen „Pořadatel“).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž bude probíhat v termínu od 7. 10. 2019 0:00 h do 11. 10. 2019 15:00 h (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

II. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v době konání soutěže navštíví stánek společnosti ORBIT na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 (pavilon V, stánek, č. 024) na výstavišti Brno.

 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

 4. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže vyplní soutěžní leták se znalostními otázkami a jednou tipovací otázkou. Tím se automaticky zařadí do soutěže o hlavní cenu – HP ProBook v hodnotě 25 000 Kč.

 2. Tipovací otázka zní:
  „Tipněte si, kolik konstruktérů a designérů si během MSV 2019 vyzkouší 3D modelování na čas ve stánku ORBIT (do 11. října 2019, 15:00 h).”

IV. URČENÍ VÝHERCŮ

 1. Po skončení soutěže bude ze všech zaregistrovaných soutěžících určen výherce.

 2. Výhercem se stane soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku bude nejblíže skutečném počtu účastníků v modelování na stánku Pořadatele. V případě více shodných tipů se vítězem stane ten účastník, který odpoví na tipovací otázku dříve.

 3. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách orbit.cz (dle údajů vyplněných v soutěžním letáku).

V. OZNÁMENÍ A ČERPÁNÍ VÝHRY, OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Pro oznámení výhry použije pořadatel soutěže e-mailovou adresu ze soutěžní registrace, výherce bude kontaktován nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherního e-mailu.

 2. Výhra bude předána osobně v sídle společnosti ORBIT s.r.o., Na Schodech 1, Praha 4 v termínu po dohodě s výhercem.

 3. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.

 4. Vyplněním údajů v registračním letáku a jeho podpisem každý soutěžící souhlasí s poskytnutím osobních údajů a bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů dle pravidel uvedených na webu pořadatele na stránce orbit.cz/gdpr.