Virtualizace 3D CAD prostředí

logo_share_1200x630.png
klasek2.jpg

„Díky virtualizaci 3D CAD prostředí se efektivita práce konstruktérů zvýšila o 15 %. Na základě dobrých zkušeností nyní rozšiřujeme rozsah virtualizace pracovních stanic na další pracoviště."

Radim Klásek, IT ředitel, Meopta – optika

Rychlá fakta

  • Virtualizace výpočetně náročného 3D CAD prostředí během 2 měsíců

  • O 15% vyšší efektivita práce konstruktérů

  • Rychlejší uvádění koncových výrobků na trh

  • Úspora při pořizování nového hardware

Výchozí stav

Konstruktéři optické techniky společnosti Meopta – optika pracovali před realizací projektu s 3D CAD systémem lokálně instalovaným na velmi výkonných pracovních stanicích. Při náročných výpočtech přesto docházelo k prodlevám, které vývojářům znemožňovaly pokračovat v práci (a malá část týmu tak musela využívat pracovní stanice dvě). Vedení společnosti se proto rozhodlo přistoupit k inovaci, která konstruktérům umožní pracovat ve svém aplikačním prostředí z jakéhokoliv místa, se zajištěním vysokého výkonu a za vysokých bezpečnostních standardů.

Výsledný stav

Podmínkou úspěšné virtualizace pracovního prostředí, které ORBIT jako dodavatel projektu věnoval prvotní pozornost, bylo vyčíslení ztraceného času konstruktérů. Byl také prověřen předpoklad, že virtualizací ušetřený čas dovedou vývojáři efektivně využít prací na jiných úlohách.

Při virtualizaci byla navržena a posléze nasazena kombinace technologií Citrix XenApp (preferována většinou konstruktérů) a Citrix XenDesktop (používána ve specifických případech). Optimální využití zdrojů dnes zajišťuje virtualizační platforma Citrix XenServer a bezpečný vzdálený přístup zprostředkovává technologie Citrix NetScaler Gateway.

Zásluhou virtualizace zmizely neefektivní pauzy, které konstruktéři překlenují spuštěním dalšího virtuálního stroje a okamžitým pokračováním v práci na dalším výpočtu. Produktivita práce tím vzrostla o cca 15 %, což vede k rychlejšímu uvedení konečných produktů Meopta – optika na trh. Virtualizace zároveň přinesla lepší zabezpečení duševního vlastnictví společnosti.