Doručování služeb

Kvalita opřená o detailní znalost zákaznického prostředí.

K čemu je skvěle navržená strategie IT služeb, když se jakýkoliv incident může stát rozbuškou, která odpálí na několik hodin celý provoz, že ano? Pokud vezmeme v potaz uživatele, ti kvalitu IT podpory vnímají zejména podle toho, jestli jsou jejich požadavky řešeny včas a v odpovídající kvalitě. Nebo, chcete-li, podle vyjednaných SLA. Kvalitní doručování IT služeb je zkrátka alfou a omegou spolehlivého provozu, spokojených uživatelů a dobře vnímaného IT oddělení v organizaci.

Věříme, že správně nastavené servisní procesy jsou zásadním, ne však jediným předpokladem pro poskytování kvalitních služeb. Dalšími rozhodujícími faktory jsou odborná kompetentnost řešitelů a jejich znalost zákaznického prostředí. Servisní služby doručujeme primárně klientům, pro které zároveň působíme jako významný technologický dodavatel a tvůrce nových řešení. A proto jsme schopni poskytovat vysoce nadstandardní servis opřený o chápání souvislostí, špičkovou odbornost konzultantů a vysokou míru osobní zodpovědnosti.

Náš ServiceDesk dokáže poskytovat služby v režimu 24x7. Detailní reporting o plnění SLA považujeme za samozřejmost.

Pro automatizované generování incidentů mohou klienti využít naši vlastní aplikaci ORBIT GuardControl – robustní monitorovací systém určený pro dohled Microsoft / Citrix / VMware a terminálových prostředí. 


Trvalé zlepšování IT služeb

Funkční propojování byznysu a IT.

Kdo chvíli stál, již stojí opodál. To tvrdil Jan Neruda a myslíme, že měl naprostou pravdu. Jak se ostatně na velikána jeho kalibru sluší. V době překotně se vyvíjejících technologií, nově vznikajících konceptů a super-dravé konkurence je soustavný vývoj, více než co jiného, instinktem přežití.

ORBIT svou reputaci dlouhodobě buduje na schopnosti propojovat témata byznysová a technologická. Stavíme mosty mezi IT a byznysem. Pro jakýkoliv technologický rozvoj je takové propojení klíčové. Respektujeme, že technologie použitá v podnikovém prostředí, má svůj business case, svůj účel. A desítky let sbíráme zkušenosti, které nám umožňují tuto filosofii prakticky promítat do technologických projektů, ze kterých těží naši klienti – snižují své náklady a zvyšují efektivitu. 

Prostředí našich klientů dokonale známe. Díky tomu dokážeme provádět jak účelné profylaktické zásahy, tak i koncipovat zcela nové rozvojové směry v oblastech naší odbornosti.


Návrh servisních služeb

Servisní podpora naplňování firemní strategie.

Každá firma má svou strategii - někdy propracovanější a precizně popsanou a někdy ji nosí v hlavě třeba jen pár jedinců. Současné technologické možnosti dovolují tuto strategii uskutečňovat, případně ji i účelně rozvíjet. Moc technologií je jednoduše obrovská. Avšak skutečně podstatná je schopnost navrhovat takové služby, které naplňování firemní strategie přímo podporují a vytvářejí stabilní a bezpečné prostředí.

  • Katalog IT služeb

  • Model interního i externího smluvního zajištění (SLA)

  • Způsob technologického zajištění vysoké dostupnosti

  • Způsob personálního a procesního zajištění

  • Model měření a hodnocení služeb

  • Cyklus revize a aktualizace IT služeb


Přechod služeb

Servisní služby do dobrých rukou.

Někdy se to prostě stane. Máte svého servisního partnera, úspěšně spolupracujete třeba několik let. Nikdy jste neměli důvod přemýšlet nad jeho výměnou. Ale v poslední době se řešení incidentů nepříjemně protahuje a začínáte mít obavy o odbornost řešitelů. Uživatelé začínají remcat a vás napadá, jestli náhodou není vhodná doba na změnu. Sentiment stranou, tohle je byznys.

ORBIT má vybudovány procedury a nástroje, díky kterým dokáže plynule převzít péči o Microsoft / Citrix / VMware prostředí až do úrovně 24x7x365. Máme zavedeny a ověřeny mechanismy personálního stínování v období počátku přechodu služeb i fyzického převzetí péče o technologickou infrastrukturu. Bezpečně provádíme klienty změnou servisního partnera a zajišťujeme hladký náběh na nový model provozování servisní podpory. 

Škálu služeb máme dostatečně pružnou, aby bylo možné vytvářet modely od podpory interních kapacit klienta, přes hybridní správu, kdy část infrastruktury je plně v péči ORBITu a část v péči klienta až po model plného outsourcingu, kdy přebíráme plnou odpovědnost za plnění SLA pro velké technologické celky.