Manažer systému řízení kontinuity činností (BCMS)

Seznamte se s implementací BCMS, postupem zpracování BIA, tvorbou plánů obnovy (BCP, DRP), testováním a s vyhodnocením systému. Během kurzu se naučíte celý systém kontinuity řídit v jeho životním cyklu.

Manažer systému řízení kontinuity činností (BCMS) | ORBIT

Business Continuity Management (BCM) je řídící proces podporovaný vedením organizace, který identifikuje potenciální dopady ztrát. Jeho cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které po narušení klíčových procesů a činností organizace zajistí jejich kontinuitu a obnovu na předem stanovené minimální úrovni v předem stanoveném čase. BCM ochraňuje zájmy klíčových podílníků, akcionářů a dalších zájmových skupin, dobrou pověst a značku společnosti.

Kontinuita činností organizace je tedy chápána jako strategická a taktická způsobilost organizace být připravena a reagovat na incidenty a narušení činností organizace za účelem pokračování na předem stanovené přijatelné úrovni.

Manažer systému řízení kontinuity činností je osoba odpovědná za plánování činností, organizaci a řízení realizace opatření k zabezpečení kontinuity činností tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v dané oblasti. V praxi je manažer BCMS jakýmsi mezistupněm mezi vrcholovým vedením (strategickou úrovní managementu) a operativní úrovní.

Obsah kurzu

  • principy implementace BCMS v souladu s požadavky ISO 22301
  • koncepty, přístupy, metody a techniky nezbytné pro efektivní řízení BCMS
  • identifikace rizik a příležitostí spojených s BCMS, metody analýzy rizik
  • soulad BCMS s požadavky a očekáváními různých zainteresovaných stran organizace
  • implementace, provoz a údržba BCMS

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: ORBIT s.r.o., Nuselská 419/92, 140 00 Praha 4 – Michle

Kurz Manažer systému řízení kontinuity činností je ukončen certifikační zkouškou (testem). Kurz je plně v souladu s požadavky ISO 17024.

DALŠÍ KURZY

Termíny kurzu

OdDoCena vč. DPHPopis 
Od: 25/06/2024Do: -Cena: 16800 CZKManažer systému řízení kontinuity činností (BCMS), 2 denní kurz.Rezervovat
Od: 13/08/2024Do: 14/08/2024Cena: 16800 CZKManažer systému řízení kontinuity činností (BCMS), 2 denní kurz. Rezervovat
Od: 13/09/2024Do: 14/09/2024Cena: 16800 CZKManažer systému řízení kontinuity činností (BCMS), 2 denní kurz.Rezervovat