Manažer kybernetické bezpečnosti

Seznamte se s fungováním systému řízení bezpečnosti informací, s dokumentací systému a s opatřeními. Kurz představí platnou legislativu i mezinárodní normy.

Kurz Manažer kybernetické bezpečnosti | ORBIT

Manažer kybernetické bezpečnosti je osoba odpovědná za plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínuv rámci stanoveného rozpočtu.

V praxi je manažer kybernetické bezpečnosti jakýmsi mezistupněm mezi vrcholovým vedením (strategickou úrovní managementu) a operativní úrovní. Výkon role manažera kybernetické bezpečnosti musí být oddělen od rolí, které jsou odpovědné za provoz informačního a komunikačního systému.

Kurz představí prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací dle platné legislativy. Během kurzu posluchači pochopí základní moduly systému řízení bezpečnosti informací a vazby mezi nimi, jak postupovat při implementaci systému a jaká dokumentace je nezbytná.

Obsah kurzu

Posluchači se v rámci kurzu seznámí s následujícími prvky:

  • systém řízení bezpečnosti informací dle zákona o kybernetické bezpečnosti (stanovení rozsahu systému; bezpečnostní dokumentace; organizační a technická opatření)
  • bezpečnostní politiky systému řízení bezpečnosti informací a jejich soulad se zákonem
  • řízení aktiv
  • řízení rizik (plán zvládání rizik; opatření; Prohlášení o aplikovatelnosti; kritéria hrozeb a zranitelností)
  • povinná a doporučená dokumentace a její obsah
  • organizační bezpečnost (stanovení rolí)
  • bezpečnostní požadavky
  • implementace a provoz SŘBI

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: ORBIT s.r.o., Nuselská 419/92, 140 00 Praha 4 – Michle

Kurz je ukončen certifikační zkouškou (testem) a vyhovuje všem požadavkům Zákona o kybernetické bezpečnosti. Absolventi kurzu tak řádně splnili legislativní povinnost danou zákonem. Kurz je plně v souladu s požadavky ISO 17024.

DALŠÍ KURZY

Termíny kurzu

OdDoCena vč. DPHPopis 
Od: 18/06/2024Do: -Cena: 16800 CZKManažer kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz.Rezervovat
Od: 06/08/2024Do: 07/08/2024Cena: 16800 CZKManažer kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz. Rezervovat
Od: 10/09/2024Do: 11/09/2024Cena: 16800 CZKManažer kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz.Rezervovat