Auditor kybernetické bezpečnosti

Interní audit kybernetické bezpečnosti má svá pravidla, vstupy, výstupy a procedury. V rámci kurzu se kromě nich seznámíte také s normami ISO 27007 a ISO 19011.

Auditor kybernetické bezpečnosti | ORBIT

Auditor kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb. prověřuje fungování systémů řízení bezpečnosti informací v organizaci dle stanovených požadavků v souladu s platnou legislativou a se zásadami, standardy a směrnicemi organizace. Na základě zjištění zpracovává auditní zprávupředkládá náměty ke zlepšení.

Rolí auditora kybernetické bezpečnosti, která je za provádění auditu zodpovědná, může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a která prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací. Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č. 82/2018 Sb.

Obsah kurzu

Kurz vám představí prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací dle platné legislativy. V rámci kurzu se posluchači dále seznámí s následujícími činnostmi:

  • plánování auditu v závislosti na specifických podmínkách auditované organizace
  • provedení auditu a vedení dokumentace o jeho průběhu dle stanovených metodik, zejména s požadavky norem ČSN ISO/IEC 19011 a ČSN ISO/IEC 27007
  • vyhodnocení shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu
  • sdělení výsledků auditu a návrhy na zlepšení
  • zpracování závěrečných zpráv z auditu
  • kontrola účinnosti přijatých opatření – následný audit
  • příprava a realizace opakovaných auditů

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: ORBIT s.r.o., Nuselská 419/92, 140 00 Praha 4 – Michle

Kurz Auditor kybernetické bezpečnosti je ukončen certifikační zkouškou (testem) a vyhovuje všem požadavkům Zákona o kybernetické bezpečnosti. Absolventi kurzu tak řádně splnili legislativní povinnost danou zákonem. Kurz je plně v souladu s požadavky ISO 17024.

DALŠÍ KURZY

Termíny kurzu

OdDoCena vč. DPHPopis 
Od: 27/08/2024Do: 28/08/2024Cena: 16800 CZKAuditor kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz. Rezervovat
Od: 01/10/2024Do: 02/10/2024Cena: 16800 CZKAuditor kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz.Rezervovat