Architekt kybernetické bezpečnosti

Zjistěte, co je to bezpečná architektura, co je bezpečnost by-default či by-design a osvojte si principy technických opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti.

Architekt kybernetické bezpečnosti | ORBIT

Architekt kybernetické bezpečnosti je podle zákona č. 181/2014 Sb. osoba zajišťující návrh implementace bezpečnostních opatření k zajištění bezpečné architektury informačního a komunikačního systému, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost.

V praxi je architekt kybernetické bezpečnosti odpovědný za návrh implementace bezpečné architektury (např. od infrastruktury až po bezpečnost na aplikační úrovni), který zajišťuje návrh a následnou implementaci bezpečnostních opatření. Architektů může být v organizaci více, kdy každý má svou specializaci.

Obsah kurzu

Kurz představí prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací dle platné legislativy. V rámci kurzu se dále posluchači seznámí s principy:

  • návrhu architektury informačních a komunikačních systémů,
  • hardwarových komponent a nástrojů,
  • řízení bezpečnosti a rizik,
  • bezpečnosti komunikací a sítí,
  • řízení identit a přístupů,
  • hodnocení a testování bezpečnosti,
  • bezpečnosti provozu.

Délka kurzu: 2 dny

Místo konání: ORBIT s.r.o., Nuselská 419/92, 140 00 Praha 4 – Michle

Kurz je ukončen certifikační zkouškou (testem) a vyhovuje všem požadavkům Zákona o kybernetické bezpečnosti. Absolventi kurzu tak řádně splní legislativní povinnost danou zákonem. Kurz je plně v souladu s požadavky ISO 17024.

DALŠÍ KURZY

Termíny kurzu

OdDoCena vč. DPHPopis 
Od: 04/06/2024Do: -Cena: 16800 CZKArchitekt kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz.Rezervovat
Od: 20/08/2024Do: 21/08/2024Cena: 16800 CZKArchitekt kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz. Rezervovat
Od: 24/09/2024Do: 25/09/2024Cena: 16800 CZKArchitekt kybernetické bezpečnosti, 2 denní kurz.Rezervovat