ISSS ORBIT

Prosíme o vyplnění tohoto stručného dotazníku. Jako poděkování za Váš čas si na našem stánku vyzvedněte Tetris konzoli a vyzkoušejte si „konsolidaci“.

 

Vyplňte prosím formulář

Společnost ORBIT s.r.o. je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění povinna získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení a pozvánek na odborné semináře a konference v rámci elektronické komunikace. Poskytnutím údajů obsažených v tomto formuláři vyjadřujete svůj souhlas s dalším zpracováním osobních údajů pro tyto účely, Vaše osobní údaje nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím stranám.