Konsolidace datových center

Nízké provozní náklady, trvalá udržitelnost, rychlé IT operace.

Organizace budovaly svá datová centra postupně. Postupně pořizovaly nové síťové, serverové, zálohovací a archivační technologie. Vždy v souladu s aktuální interní poptávkou a nároky. Tento postupný rozvoj vyústil v rozsáhlé technologické parky, které je náročné a nákladné udržovat v chodu, servisovat a zajišťovat neustálou kompatibilitu všech jejich prvků.

Konsolidace datových center umožňuje organizacím dosahovat masivních finančních úspor. Konsolidovaná datová centra jsou vysoce adaptivní technologické celky, které dokážou pružně podporovat obchodní nároky organizací.

Analytická příprava odhaluje nejefektivnější varianty konsolidace, kalkuluje reálně dosažitelné provozní úspory a navrhuje způsoby technologického provedení. V implementační fázi jsou nasazovány technologie a je naplňován připravený implementační koncept napříč platformami. Naše konsolidační scénáře umíme garantovat top-to-bottom.

Technologie: Densify, VMware, Microsoft, RedHat, IBM, Oracle


Software-Defined Data Center (SDDC)

Prostředky datového centra doručované jako služba.

Komplexita tradičně budovaných datových center soustavně roste. Svůj podíl viny nese i virtualizace, která specificky změnila křivku růstu serverů v organizaci. Dříve pořízení a spuštění nového fyzického serveru trvalo týdny. Ve virtualizovaném prostředí jde o operaci v řádu minut. S touto jednoduchostí exponenciálně počet serverů narůstá. Co naopak prudce klesá je možnost efektivní správy, plánování kapacit a udržování aktuálního přehledu o tom, co infrastrukturu tvoří a jak je to využíváno. Důsledkem jsou rostoucí požadavky na lidské kapacity, tedy zvyšování ceny provozu a samozřejmě i riziko neudržitelnosti.

Softwarově definované datacentrum mění paradigma. Do provozu a správy přináší vysoký podíl automatizace a inteligence, do chaosu vnáší řád. Pomocí softwarových prostředků poskytuje jeden centrální pohled na celou infrastrukturu, na vazby mezi jednotlivými prvky a jejich závislostmi. Automatizuje a harmonizuje úkony a procesy datového centra.

Automatizace umožňuje spravovat licence, evidovat hardwarové a softwarové vybavení, plánovat kapacity, nakupovat zdroje, kontrolovat prahové výkonností hodnoty, řízeně prodávat služby koncovým odběratelům, účtovat. V cílovém stavu je interní IT oddělení připraveno fungovat jako komerční a efektivní poskytovatel služeb. 

ORBIT je připraven provést klienta celou cestou s ohledem na jeho potřeby a úroveň technologické i mentální vyspělosti v každé etapě transformačního projektu.

Technologie: Densify, Cisco Systems, VMware


Strategie pro Hybrid Cloud

Bezpečná cesta k modernizaci poskytování služeb datového centra.

Každá organizace začne dříve či později řešit zásadní otázku: Jak dále udržitelně provozovat datové centrum a poskytovat jeho služby? Jisté je pouze jedno. Již nelze pokračovat v modelu živelného nakupování různých technologií různých výrobců podle aktuální poptávky a ty složitě integrovat mezi sebou. Cest je celá řada – převedení všech služeb do veřejného cloudu, stoprocentně privátní cloud, nebo třeba outsourcing. Anebo zlatá střední cesta jménem Hybridní Cloud.

Hybridní Cloud, tedy model kombinující provozování části služeb ve vlastní režii a částečné převedení služeb do veřejného cloudu, se ukazuje jako výhodná alternativa pro mnoho firem. Strategické entity zůstávají in-house, zbytek je nakupován formou služby. Primární motivace je obvykle úspora a využívání vlastních, většinou nákladných, kapacit pouze na to, co je opravdu významné.

Transformace nezbytně začíná analýzou – detailním pohledem na lidi, procesy a technologie. Popisujeme stávající vybavení, jeho konfigurační schémata, identifikujeme a analyzujeme vazby mezi aplikacemi, mapujeme současnou podobu správy, analyzujeme rizika. Detailně poznáváme. 

V dalším kroku navrhujeme aplikační a infrastrukturní kandidáty na převedení do veřejného cloudu a navrhujeme inovační kroky pro ty entity, které zůstanou ve vlastní správě klienta. Vytváříme roadmapu, která odpovídá požadovanému cílovému stavu a reálné úrovni stávající technologicko-procesní vyspělosti organizace. Obvyklé kroky vedou v linii konsolidace – virtualizace – zavedení principů Software-Defined Data Center.

Na výstupu vzniká soubor transformačních kroků a zadání pro výběr poskytovatele veřejných cloudových služeb.

Technologie: Densify


Densify / Software-Defined Infrastructure Control

Inteligence v datovém centru.

Densify je mimořádně robustní nástroj pro analýzu a automatizovanou kontrolu infrastruktury rozsáhlých datových center. Toto unikátní řešení využívá souboru patentovaných statisticko-matematických metod, podporuje technologie všech výrobců, všechny platformy a spoléhají na ni významní globální hráči. Pokud Vaše organizace seriózně zvažuje jakýkoliv model transformace datového centra, zvažte Densify.

Analýza dat z datového centra probíhá s využitím Densify obvykle po dobu 3-5 měsíců. Po zpracování a interpretaci sebraných dat se klient dozvídá, v jakých částech infrastruktury je možné nalézat úspory, jaké části je možné redukovat, kde je možné zvýšit efektivitu a v čem spočívají provozní rizika. Typický rozsah odhalených provozních úspor se pohybuje na škále 40-70% z celkových provozních nákladů. Tím však role Densify nekončí, právě naopak. 

Impozantní monitorovací možnosti Densify a přehledná grafická interpretace ji řadí na špičku systémů dostupných na trhu. Kapacitní plánování, automatizované provádění oprav, generování opravných doporučení, hladké napojení na další workflow systémy v organizaci, snadná integrace s dohledovými nástroji Cisco, VMware a IBM – to je jen několik základních možností. Densify neustále kontroluje kondici datového centra a vyhodnocuje efektivitu jeho provozu. Tvrdými fakty podložený návrh na převedení části provozu do cloudu může být jedním z výstupů. 

Do správy a provozu datového centra zanáší Densify inteligenci a zkušenosti, které si postupně rozšiřuje sdílením a korelací informací z dalších implementací. V tomto ohledu se jedná o skutečně inteligentní, samoučící se systém.

ORBIT je v současnosti jedinou firmou v regionu Central & Eastern Europe s kvalifikací a oprávněním nasazovat systém Densify.

Technologie: Densify