Enterprise Mobility Management (EMM)

BEZPEČNOST MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ A DAT.

mobile icon.png
 

Odolávat poptávce po „zmobilnění“ uživatelů nemá velký význam. Je vcelku jisté, že pokud organizace nevyjde uživatelům vstříc novou možností používat tablety, chytré telefony nebo notebooky k pracovním účelům, lidé si naleznou vlastní cesty, jak si tento komfort dopřát. A to za cenu bobtnající nekontrolovatelné zóny rizik.

EMM je v prvé řadě koncept zohledňující člověka, jeho potřeby, očekávání a jeho chování. V řadě druhé jde o soubor procesů a technologií, které se zaměřují na správu mobilních zařízení, bezdrátových sítí a dalších mobilních prostředků. 

Cílem EMM je především zajistit firemní data na mobilních zařízeních proti krádeži či diskreditaci. A zároveň ochránit samotná mobilní zařízení i jejich uživatele proti zneužití. Vše s možností okamžitého vzdáleného zásahu.

Technologie: Citrix, VMware