Zentiva & Data Migration within Office 365 | ORBIT

Zentiva: You won't even notice data migration within Office 365

Farmaceutická společnost Zentiva během akvizice na přelomu let 2019/2020 koupila podnikání firmy Alvogen ve střední a východní Evropě. K očekávanému upevnění svého postavení v regionu CEE, expanzi na nové trhy a k rozšíření portfolia léčiv potřebovala mj. integrovat IT infrastrukturu nově zakoupené části firmy se stávající infrastrukturou Zentivy. Jak si s tímto problémem poradila? Klíčovým zadáním projektu byla migrace všech uživatelů…