Raiffeisenbank: Automation of application deployment to AWS | ORBIT

Raiffeisenbank: Automation of application deployment to AWS

Raiffeisenbank CZ & ORBIT Namísto několikahodinové manuální práce různých týmů umí dnes novou aplikaci nasadit automatizovaně během několika minut. Raiffeisenbank k tomu využila princip „infrastructure as code“. Díky němu může banka počítat s jednoduchou správou všech budoucích aplikací a s vysokou efektivitou provozu s minimem manuálních zásahů. Jak se tato změna „urodila“? Poctivá ruční výroba? Ne, díky… Již před zahájením…

Merger of Raiffeisenbank & Equa bank | ORBIT

Raiffeisenbank & Equa bank merger: we have cut off the infrastructure stream

V zimě 2020/2021 Raiffeisenbank Česká republika koupila Equa bank. Vzápětí odstartoval v českém prostředí naprosto ojedinělý transformační projekt, při kterém se k 820 000 klientům Raiffeisenbank mělo přidat dalších 488 000. Tohle je naše velmi rychlé ohlédnutí za naším přínosem. Jaro 2021: Transformace infrastruktury Raiffeisenbank Tomáš Roubíček a jeho tým se ujal zodpovědnosti za infrastrukturní stream sloučení Raiffeisenbank a Equa bank….

Raiffeisenbank: why does capacity planning pay?

Raiffeisenbank: why does capacity planning pay?

Česká Raiffeisenbank potřebovala získat maximální kontrolu nad kapacitním plánováním své VMware platformy. Na jedné straně byla potřeba hledat úspory nad jednotlivými clustery a virtuálními stroji, na straně druhé stál požadavek zajištění vysoké dostupnosti. Jak jsme si s tím poradili a co konkrétně přineslo kapacitní plánování zákazníkovi? Čas na kapacitní plánování  Jak už zaznělo, konfigurace VMware farmy Raiffesenbank neposkytovala…

Raiffeisenbank & Why was the migration to Microsoft O365 worth it? | ORBIT

Raiffeisenbank: why is migration to Microsoft O365 worth it?

Říká se, že zvyk je železná košile. Jenže i ta časem zreziví. A tak se i v Raiffeisenbank rozhodli opustit léta používanou, nicméně již nevyhovující platformu Lotus. Proč vystavili svých 3500 zaměstnanců velké kulturní změně? A jak přechod na O365 prověřila tuhá covidová opatření? KONEC IMOBILITY (NEJEN ZA ČASŮ LOCKDOWNU) Před zahájením projektu mohli zaměstnanci banky přistupovat k firemním dokumentům a informacím…

Raiffeisenbank & Disaster Recovery Manager or TaskControl | ORBIT

Raiffeisenbank: why an app to manage disaster recovery plans was created

ANI RÁNU BEZ MOBILU, E-MAILU, CHATU A EXCELOVÉ TABULKY! V Raiffeisenbank při disaster recovery (DR) testech simulují úplný výpadek jednoho ze dvou datacenter banky. Testu předchází pečlivá příprava a promyšlená organizace desítek pracovníků a stovek přísně synchronizovaných úkonů – což není je tak. Původní krizový plán Raiffeisenbank měl podobu rozsáhlé excelové tabulky. V průběhu testu ji aktualizoval přetížený DR manager…

Raiffeisenbank & IT consolidation and virtualization | ORBIT

Raiffeisenbank: Koncepce konsolidace a virtualizace IT

RYCHLÁ FAKTA VÝCHOZÍ STAV Informační a komunikační technologie jsou pro úspěšnou banku s rychle rostoucími výnosy strategickým nástrojem růstu a prosperity. Raiffeisenbank předpokládala, že plánovaná centralizace IT infrastruktury napomůže dosahování obchodních cílů, zlepší využití zdrojů, zvýší SLA a sníží provozní náklady. K ověření těchto předpokladů, určení správného cíle a k naplánování dílčích kroků případného projektu zadala banka společnosti ORBIT zhotovení strategické analýzy….