OLMA: Modernisation of IT infrastructure as an opportunity for savings

OLMA: Modernizace IT infrastruktury jako příležitost k úsporám

VÝCHOZÍ STAV Nedávno dokončená modernizace provozů a úspěšné završení několika akvizic mlékárenské společnosti OLMA s sebou přinesly potřebu inovovat a modernizovat podnikové IT prostředí. Firma se rozhodla přistoupit k transformačnímu projektu měnícímu koncepci a způsob provozování informačních technologií tak, aby garantoval jejich stálou dostupnost, technologickou stabilitu v režimu 7×24, vysokou míru zabezpečení a aby minimalizoval náklady na administraci IT. VÝSLEDNÝ STAV Výsledkem…